Історія та діяльність кафедри

Кафедра економіки та менеджменту була створена у 2015 році.

З моменету створення і по сьогоднішній день очолює кафедру доктор економічних наук, професор, відмінник освіти Новикова Іннола Вікторівна.

Кафедра економіки та менеджменту здійснює підготовку фахівців заочної та денної форм навчання за освітнім ступенем «Бакалавр» за освітньою програмою «Економіка», «Публічне управління та адміністрування», «Менеджмент, «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

За освітнім ступенем «Магістр» кафедра здійснює підготовку фахівців заочної та денної форм навчання за освітніми програмами «Організація та економіка будівництва», «Економіка», «Менеджмент» за спеціалізацією «Менеджмент в галузі охорони здоров’я», «Менеджмент в освітній діяльності» та «Менеджмент у будівництві».

 Навчальний процес з підготовки фахівців за вищенаведеними спеціальностями відбувається під керівництвом досвідчених кваліфікованих викладачів – фахівців-практиків, науковців, які спрямовують роботу своїх підопічних таким чином, щоб максимально підготувати їх до професійної діяльності у сфері економіки, управління, управління та адміністрування.

Співробітники кафедри активно проводять науково-дослідну роботу у співробітництві з кафедрами КНУБА, готують до захисту докторів та кандидатів наук, де виступають як наукові консультанти, керівники та опоненти.

Професорсько-викладацький склад кафедри виконує рецензування рукописів навчально-методичної літератури, науково-економічних праць, є розробниками навчальних посібників і підручників, приймає активну участь у написанні монографій, наукових статей, а також є активними учасниками вітчизняних і зарубіжних наукових семінарів, круглих столів, форумів та конференцій.

Роботу кафедри управління територіями розпочато у 2013 році.

Нині кафедру очолює кандидат економічних наук Чудовська Вікторія Анатоліївна.

Кафедра управління територіями здійснює підготовку фахівців заочної форми навчання за освітнім ступенем «Бакалавр» за освітньою програмою «Геодезія та землеустрій».

За освітнім ступенем «Магістр» кафедра здійснює підготовку фахівців заочної та денної форм навчання за освітніми програмами «Землеустрій і кадастр» та «Інженерна геодезія».

Навчальний процес з підготовки фахівців за вищевказаними спеціальностями відбувається під керівництвом досвідчених кваліфікованих викладачів – фахівців-практиків, науковців, які налагоджують та координують роботу студентів у напрямі отримання максимального рівня знань та умінь у сфері землеустрою.

Співробітники кафедри активно долучаються до науково-дослідної роботи, проводячи конференції та засідання круглих столів, готують до захисту докторів та кандидатів наук, виступаючи в якості наукових консультантів, керівників, опонентів та рецензентів, а також самі захищають дисертації та отримують ступені кандидатів і докторів наук, та звання доцентів і професорів.

Науково-викладацький склад кафедри рецензує навчально-методичні рукописи, наукові праці, готує монографії, наукові статті та тези, організовує проведення конференцій та круглих столів, а також активно приймає участь у вітчизняних та зарубіжних наукових семінарах, круглих столах, форумах та конференціях.

На базі кафедри здійснюється проведення курсів підвищення кваліфікації для сертифікованих інженерів-землевпорядників та інженерів-геодезистів.

Положення кафедру економіки, менеджменту та управління територіями

uken
© Інститут інноваційної освіти КНУБА