У Житомирському технологічному коледжі КНУБА відбулось нагородження учасників загальної студентської наукової конференції. Директор коледжу Людмила Білогор вручила грамоти та подяки студентам, які брали участь у конференції. Людмила Анатоліївна подякувала учасникам та побажала плідного продовження наукового пошуку.

kol

Щорічно Житомирський технологічний коледж, який є структурним підрозділом КНУБА, випускає більш ніж 260 висококваліфікованих спеціалістів середньої ланки для багатьох галузей народного господарства нашої країни. Коледж забезпечує випускникам отримання диплому молодшого спеціаліста.
Знання та професійні навички, які отримують студенти цього навчального закладу, є особливо затребуваними на ринку праці. Проте сучасні реалії цього ринку диктують і інші вимоги. Зокрема, щодо необхідності продовження освіти, адже, якщо молода людина хочете розвиватися, розширювати свій кругозір і бути впевненою у завтрашньому дні, рухатися далі, займати керівні посади, потрібно задуматися про отримання вищого освітнього рівня.  

Саме для таких людей – цілеспрямованих, амбітних, розумних щороку відкриває свої двері Інститут інноваційної освіти, який є відокремленим структурним підрозділом КНУБА. Головними напрямами його діяльності є підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації фахівців з метою набуття ними вищого освітнього рівня, нової кваліфікації, нової спеціальності на основі раніше здобутих та на основі повної середньої освіти. Підготовка фахівців здійснюється за освітнім рівнем «бакалавр», «магістр».

Навчання проводиться за напрямами підготовки: Будівництво, Геодезія, картографія та землеустрій, Менеджмент, Економіка та підприємництво, Комп'ютерна інженерія.

Багато талановитих юнаків і дівчат  щороку після закінчення коледжів, у тому числі - Житомирського технологічного коледжу, обирають для продовження навчання саме ІІНО КНУБА. Високий професійний рівень професорсько-викладацького складу Інституту, можливість отримувати вищу освіту чи навіть паралельно дві вищі освіти, поєднуючи навчання з роботою по спеціальності, форма навчання за вибором студента з врахуванням усіх його можливостей чи обмежень – це ті аргументи на користь нашого Інституту, які студенти сприймають і кількість наших абітурієнтів, у тому числі із Житомира, де вчаться розумні, креативні і перспективні студенти, які вже займаються серйозною науковою працею, щороку зростає.

Суттєвою перевагою є і той факт, що студенти можуть продовжувати навчання у стінах рідного коледжу, а спілкування з викладачами Інституту відбувається у зручний для них час та спосіб.

Тож запрошуємо до ІІНО КНУБА!

Детальніше про правила прийому до ВСП "Інститут інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури" у 2019 році дивіться ТУТ

А у наступних наших публікаціях рубрики «Наші майбутні абітурієнти» ми детальніше розповімо про студентське життя у Житомирському технологічному коледжі, познайомимо вас з його випускниками, попросимо їх поділитися своїми планами на майбутнє.

У нових ДБН «Споруди транспорту. Залізниці колії 1520 мм. Норми проектування» введено обов’язкове влаштування спеціальних огороджень для недопущення виходу на колії сторонніх людей. Нові ДБН діють з 1 квітня цього року і, за прогнозами фахівців, зможуть на третину зменшити кількість нещасних випадків на залізничних коліях.

 «Місця, які безпосередньо прилягають до колій швидкісних поїздів є дуже небезпечними. Тільки на Південно-Західній залізниці у минулому році було зафіксовано близько 60 нещасних випадків. Багато з них — якраз через перетинання людьми колій у непризначених для цього місцях. Щоб підвищити безпеку людей біля залізничних колій і мінімізувати кількість нещасних випадків та аварій, ми ввели проектування огороджувальних парканів або лісонасаджень, які не дозволять потрапляти на небезпечні ділянки швидкісного руху поїздів. Ця норма міститься у нових ДБН щодо залізниць колії. ДБН вступили в дію з 1 квітня цього року», — акцентував заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Лев Парцхаладзе.

За підрахунками експертів це дозволить на 30% зменшити аварії і нещасні випадки на коліях.

Згідно з цією нормою, для недопущення виходу на колії на ділянках організації швидкісного руху поїздів в усіх випадках слід встановлювати огороджувальні паркани або ділянки лісів у вигляді лісосмуг.

Якщо це будуть робитися огороджувальні лісонасадження, то вони повинні утворювати щільну безперервну лінію захисту. У місцях їх розривів повинні влаштовуватися механічні загорожі. Виняток складають природні та штучні перешкоди для виходу на колії. Наприклад: водойми, заболочена місцевість, скельні виїмки, будинки, гаражі тощо.

Нові ДБН В.2.3.-19:2018 «Споруди транспорту. Залізниці колії 1520 мм. Норми проектування» розроблені Українським державним університетом залізничного транспорту (УкрДУЗТ) і розповсюджується на:

— проектування і будівництво залізниць колії 1520 мм зі звичайним рухом поїздів та прискореним рухом пасажирських і приміських поїздів, нових залізничних ліній, додаткових головних колій, під’їзних колій;

— реконструкцію і капремонт існуючих ліній, окремих споруд і пристроїв загальної мережі залізниць України;

— проектування та будівництво залізничних ліній зі швидкісним рухом пасажирських поїздів.

Державні будівельні норми (ДБН) – обов’язкові до виконання нормативні акти, які використовуються під час проектування нових та реконструкції існуючих будівель, кварталів, мікрорайонів відповідно до їх призначення.

1 24 e1556266850602

Нові зміни у ДБН будуть враховані в програмах ІІНО КНУБА, зокрема, при підготовці  висококваліфікованих кадрів будівельної галузі за  освітніми програмами «Промислове і цивільне будівництво» та «Міське будівництво і господарство», за освітніми рівнями «бакалавр», «магістр», а також у підвищенні кваліфікації та підготовці фахівців до сертифікації, - акцентує доктор технічних наук, доцент, старший науковий співробітник, завідувач кафедри будівництва та інформаційних технологій Дмитро ПРУСОВ.

Доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри економіки та менеджменту ВСП «Інститут інноваційної освіти Київського національного університету будівництва та архітектури» Іннола Новикова взяла участь у проекті «Формування мережі експертів із забезпечення якості вищої освіти».

Проект, керівником якого є Світлана Калашнікова, має на меті розбудову національної мережі експертів із забезпечення якості вищої освіти.

Іннола Вікторівна успішно пройшла тест для перевірки базових знань щодо забезпечення якості вищої освіти, про що було отримано сертифікат.

sert

Іннола Новикова є завідувачем кафедри економіки та менеджменту ІІНО КНУБА. У 1994 році закінчила Національний університет ім. Тараса Шевченка, спеціальність «Економіка і управління науковими дослідженнями», доктор економічних наук з 2016 року, доцент з 2006р. Має більше 60 наукових праць, в тому числі 2 навчальних посібника з грифом МОН України. Підготувала до захисту як науковий керівник 6 кандидатів економічних наук, була опонентом більше 10 дисертацій на здобуття ступеня кандидата економічних наук.

ІІНО КНУБА – один із небагатьох навчальних закладів в Україні, який на кафедрі, котру очолює Іннола Новикова, готує менеджерів та економістів для будівельної галузі.

Останнім часом все більшої популярності набуває процес впровадження електронного урядування в усіх сферах державного управління. Не виключенням є й сфера управління земельними ресурсами та кадастру. Зокрема, під час виступу на конференції «Ефективне управління земельними ресурсами як передумова розвитку України» у Львові заступник голови Держгеокадастру Олександр Краснолуцький акцентував на найбільш популярних електронних послугах відомства. Так, за його словами, у 2018 році найбільш популярною онлайн-послугою серед тих, які надає Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру, було отримання відомостей про право власності на земельну ділянку. Популярністю також користуються онлайн-реєстрація земельної ділянки (1,2 млн реєстрацій у 2018 році) і послуга з надання документів онлайн, якою скористалися 297 тис. разів. Олександр Краснолуцький розповів, що все більше людей подають документи на землю онлайн. У 2017 році онлайн було подано 37% від загальної кількості таких документів, у 2018 році – 60%, у першому кварталі 2019 року – 73%.

Важливим аспектом функціонування системи електронного урядування та запровадження онлайн-послуг є кадрове забезпечення, оскільки ефективне використання інноваційних технологій у діяльності державного управління в багатьох аспектах залежить від їхньої готовності до використання згаданих технологій. Тому серед пріоритетних напрямів удосконалення освітнього процесу на кафедрі управління територіями ІІНО КНУБА є запровадження інноваційних технологій електронного врядування в програму підготовки фахівців в сфері геодезії та землеустрою, - розповідає  завідувач кафедри, професор Олексій ШКУРАТОВ.

71767

Ректор Київського національного університету будівництва і архітектури, професор П.М. Куліков, директор Інституту інноваційної освіти, професор Никитюк О.А., заступник директора ІІНО з науково-педагогічної роботи, професор Линовицька О.В. на запрошення віце-президента  IREG взяли участь у міжнародній конференції IREG 2019 "Академічні рейтинги: виклики і проблеми для вищої освіти", яка цього року проходила в  найстарішому університеті  Європи - Університеті Болоньї (Alma Mater Studiorum Universita di Bologna) 8-10 травня 2019 року. Обсерваторія IREG з академічного ранжування  та досягнень є міжнародною асоціацією рейтингових організацій, університетів, медіа та інших інституцій.  Метою організації є посилення громадської обізнаності та розуміння широкого кола питань, які пов'язані з  рейтингами університетів та академічними досягненнями. (http://ireg-observatory.org/en/news). Сьогодні академічні рейтинги розглядаються як один з інструментів незалежного оцінювання університетів, які найбільш динамічно відображають тенденції у сфері вищої освіти.

Цьогоріч конференція зібрала  понад 200 учасників з різних країн світу. Результати досліджень, аналітичні матеріали  презентували відомі вчені  (Luiz C. Costa, President, IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence, Academic Vice Rector of IESB University (Brazil), vice-rector for research at the University of Bologna  Antonino Rotolo), аналітики  у сфері вищої освіти( Ellen Hazelkorn,  Education Consultan,  Dirk Van Damme, Senior Counsellor, Education and Skills, OECD (France), політики  (Jaroslaw Gowin, Deputy Prime Minister and Minister of Science and Higher Education of Poland, Sumathi Subramaniam, Policy officer, European Commission, DG Education, Youth, Sport and Culture (Norway),   Tia Loukkola, Director, Institutional Development, EUA (Finland), представники рейтингових організацій (Ben Sowter, Senior Vice President, QS Quacquarelli Symonds (United Kingdom), ін.

Учасники конференції  всебічно  обговорили роль академічних рейтингів у розвитку як систем вищої освіти,  так і окремо  університетів.  Luiz C. Costa, президент IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence,   Jaroslaw Gowin, заступник прем'єр-міністра і міністр науки і вищої освіти Польщі порушили питання  соціальної відповідальності при створенні рейтингів. Dirk Van Damme  в своїй доповіді акцентував на  головних тенденціях  формування  світового ландшафту у сфері вищої освіти до 2030 року.

Інтернет-освіта стала важливою і зростаючою частиною глобальної системи вищої освіти. Вперше на конференції IREG був презентований  досвід ранжирування онлайн-досліджень US News & World Report, а також нові підходи та запропоновані показники у цьому відношенні (приклад Європейського проекту CODUR).
В ході конференції учасники активно обговорювали нові підходи в методологіях ранжування, можливості отримання надійних даних, формування  стратегії розвитку університетів з врахуванням сучасних тенденцій та викликів  у сфері вищої освіти, тощо.  Професор Куліков   також обговорив питання з директором з міжнародних справ університету Катар,  Cesar Wazen, проректором з досліджень університету Болонья,   професором Antonino Rotolo,  щодо напрямків співпраці між університетами.

yyy

italia

yy

yyyy

y

uken
© Інститут інноваційної освіти КНУБА