20.11.2018 р. завершилося навчання группи слухачів курсів підвищення кваліфікації за програмою "Фахівець
з розроблення комп'ютерних програм Java/Android". Під час навчання слухачі виконали власні навчальні проекти
та успішно склали комплексний іспит. Бажаємо нашім випускникам успішного працевлаштування, творчіх успіхів,
натхнення та благополуччя!!! Адміністрація ІІНО КНУБА.

Випускова кафедра економіки та менеджменту Відокремленого структурного підрозділу «Інституту інноваційної освіти Київськнаціонального університету будівництвата архітектури» завершила процедуру проходження акредитації
освітньої програми «Менеджмент» другого (магістерського) рівня.

У відповідності до Наказу Міністерства освіти і науки України № 1585-л від 19.10.2018 року «Про проведення акредитаційної експертизи» з 23 по 25 жоатня 2018 року у ВСП «Інститут інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури» працювала експертна комісія з метою проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми Менеджмент зі спеціальності 073 «Менеджмент» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти. Висновок експертної комісії наведено у розділі новини.

Заступник директора з навчально-методичної роботи Івахненко Ірина Сергіївна та викладач кафедри цивільної інженерії Шуваєва Ольга Юріївна ІІНО КНУБА, 31 жовтня 2018 року відвідали КВЦ "ПАРКОВИЙ", де відбулась культурна подія року Kyiv Smart City Forum 2018 – одна з головних подій Східної Європи, присвячена популяризації smart city-технологій та впровадженню інноваційних рішень у містах. Форум є платформою для активної спільноти, яка цікавиться міською тематикою.

Завідувач кафедри економіки та менеджменту ВСП «ІІНО КНУБА», доктор економічних наук, доцент Новикова Іннола Вікторівна прийняла участь у тренінгу для викладачів, які проходив 21-23 вересня 2018. Організатори - Платформа Прогресивного Прєпода, IDSP та СД Платформа, в партнерстві з Фондом ім. Фрідріха Еберта в Україні (FES-Ukraine).

uken
© Інститут інноваційної освіти КНУБА