На кафедрі економіки та менеджменту Інституту інноваційної освіти Київського національного університету будівництва та архітектури готують бакалаврів та магістрів за освітньою програмою «Менеджмент».

Менеджери - це фахівці, від яких залежить успіх комерційної діяльності тієї чи іншої організації. Хороший менеджер - це хороший аналітик. Спеціаліст повинен володіти абсолютним умінням аналізувати ситуації, а отже - відрізнятися далекоглядністю, вміти прораховувати наперед кожен крок, адже від цього буде залежати успіх угоди і, відповідно, прибуток компанії. У багатьох випадках він діє як лідер. Його повинен поважати колектив і до його думки дослухатися.

Хороший менеджер-управлінець завжди знайде роботу. Кожна поважаюча себе компанія повинна мати в своєму штаті таких фахівців. Адже саме від їх роботи залежить успішна діяльність підприємства.

Які ж його функції? У першу чергу перед цим фахівцем стоїть завдання підвищення обсягів продажів продукції і послуг. Він продумує стратегію, яка допоможе досягти оптимального результату. У функції фахівця входить постановка завдань для працівників фірми, при цьому вкрай важливі наступні моменти: точність формулювання, досяжність, вимірність, актуальність і час виконання роботи. Менеджер повинен делегувати повноваження, що вкрай необхідно для економії часу керівника, для розвитку підлеглих, для стимулювання співробітників комерційної організації. Крім того, делегування допоможе поліпшити міжособистісні відносини в колективі. В обов'язки менеджера-управлінця входить контроль виконання співробітниками поставлених перед ними завдань. Якщо робота була виконана погано, то він повинен проаналізувати ситуацію і знайти оптимальні шляхи вирішення проблеми. Насправді вимоги до таких фахівців досить високі, адже саме від їх компетенції і професіоналізму залежить розвиток компанії.

Менеджери, які займають керівні посади, повинні виконувати досить великий обсяг робіт. Саме цей фахівець відповідає за успішну діяльність комерційної організації. В першу чергу він повинен продумати шляхи розвитку компанії. Виходячи з поставлених цілей, будуть розроблені способи їх досягнення. Для цього варто навчитися правильно ставити завдання для підлеглих. Це дозволить ефективно організувати робочий процес і структурувати діяльність підприємства, здійснювати контроль виконання поставлених завдань. Важливо грамотно розподілити обов'язки між співробітниками організації та навчитися мотивувати підлеглих.

Успішний керівник повинен вміти контролювати виконання поставлених завдань, коригувати роботу співробітників, направляти їх зусилля в потрібне русло. Успішний фахівець зазначеної сфери діяльності повинен володіти явними лідерськими якостями. Тоді він стане одним з кращих.

Стати успішним менеджером-управлінцем мають всі шанси амбітні люди з явно вираженими лідерськими якостями. Ці люди повинні мати волю до перемоги, володіти бажанням добитися висот. Вони повинні мати аналітичний склад  розуму, бути наполегливими і цілеспрямованими, мати бажанням стати одним з кращих. Це люди з добре розвиненими комунікабельними здібностями, відмінною пам'яттю, умінням домовлятися і знаходити різні шляхи вирішення тієї чи іншої проблеми.

Хороших менеджерів потребують багато сучасних підприємств і компаній. Отож це досить перспективний напрямок діяльності. Професія менеджера-управлінця ніколи не перестане бути актуальною, оскільки торгово-ринкові відносини будуть існувати завжди, а для організації ефективного бізнесу та отримання максимального прибутку потрібні хороші фахівці.

Запрошуємо усіх бажаючих до вступу на освітній рівень «бакалавр» та «магістр», щоб стати професійним менеджером!

Завдяки ефективній роботі відділу підвищення кваліфікації відокремленого структурного підрозділу «Інститут інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури», інститут успішно пройшов відбір серед навчальних закладів України для організації підвищення кваліфікації безробітних за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття на 2019 рік. Підготовка буде здійснюватися за наступними напрямками: персональний комп’ютер для інженера-будівельника; створення та підтримка WEB-сайтів; тестувальник програмного забезпечення; фахівець з розроблення комп’ютерних програм Java/аndroid

Нагадаємо, відділ підвищення кваліфікації проводить постійно діючі курси підвищення кваліфікації та навчальні курси, по закінченню яких слухачі одержують Сертифікат або Свідоцтво встановленого зразка. Так, у січні успішно завершили навчання слухачі курсу підвищення кваліфікації за програмою" Бухгалтерський облік і аудит ". Вони виконали власні навчальні проекти та успішно склали комплексний іспит.

Впродовж року укладено договір про надання освітніх послуг з підвищення кваліфікації за напрямом «Спеціаліст з продажу нерухомості» та у січні успішно пройшла навчання перша група слухачів, які отримали професійну підготовку для проведення операцій з об’єктами нерухомості на території України.

Наразі проходять навчання слухачі курсів за програмою «Менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)», курси підвищення кваліфікації з питань педагогіки вищої школи педагогічних працівників вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації, за дистанційною формою навчання.

Протягом року відділ організовує роботу атестаційної комісії з проходження атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою як за графіком, так і в індивідуальному порядку.

Інститут ініціював проведення курсів підвищення кваліфікації сертифікованих інженерів-землевпорядників та сертифікованих інженерів-геодезистів у дистанційній форми навчання та отримав відповідний дозвіл Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру.

Найближчим часом планується підготовка кандидатів в аудитори у галузі стандартизації, сертифікації, метрології та якості з подальшим залучанням їх у проведенні навчального процесу на курсах в ІІНО КНУБА.

Відкрито нові напрямки курсів підвищення кваліфікації: використання дистанційних технологій в освітньому процесі; ынженер-консультант у будівництві; дизайн інтер’єрів приміщень.

Відділ підвищення кваліфікації 

З 2019 року кафедра економіки і менеджменту ВСП «Інститут інноваційної освіти КНУБА» набирає бакалаврів на нову спеціальність «Публічне управління та адміністрування».

Мета програми «Публічне управління та адміністрування» - забезпечити публічний сектор висококваліфікованими фахівцями муніципального, регіонального, загальнодержавного та міжнародного рівня, сформувати нове покоління управлінців, які мають глибокі знання, вміють системно і інноваційно мислити, приймати ефективні рішення, керуватися принципами гуманності та ставати на захист громадських інтересів.

Мета навчання на спеціальності «Публічне управління та адміністрування» в ВСП «Інститут інноваційної освіти КНУБА» полягає в наданні майбутнім бакалаврам теоретичних знань, практичних умінь і навичок в публічному управлінні з можливістю застосування законів, принципів, методів, технологій і процедур в управлінні суб'єктами публічної сфери,  що забезпечить європейський рівень надання адміністративних послуг на основі впровадження в практику діяльності принципів демократичного управління.

Цільова аудиторія - талановита і освічена молодь, державні службовці, працівники структур, які надають управлінські та адміністративні послуги, випускники вищих навчальних закладів.

Основними завданнями підготовки студентів за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» є:

 • • визначення суті, законів, принципів і механізмів публічного управління в процесі розвитку суспільства;
 • • освоєння методів формування, моніторингу та контролю управлінських рішень на регіональному і місцевому рівнях;
 • • набуття навичок розробки і впровадження заходів щодо забезпечення результативного та ефективного функціонування суб'єктів публічної сфери;
 • • систематизація основних тенденцій і напрямків їх еволюції, узагальнення теоретичних основ у сфері публічного адміністрування;
 • • пошук нових підходів до надання державної допомоги для розвитку окремих регіонів і галузей економіки.
 • • оволодіння основами методології, технології та процедурами публічного адміністрування об'єктів публічної сфери;
 • • здійснення експертизи, моніторингу, оцінки очікуваних результатів і наслідків реалізації політики державних, регіональних і місцевих органів влади.

Навчання за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» це - унікальна можливість кар'єрного росту для молодих фахівців, які працюють або хочуть працювати в органах державної влади та органах місцевого самоврядування. Під час навчання застосовуються прийоми і методи, які дозволяють кожному студенту всебічно проявити себе.

Випускники спеціальності «Публічне управління та адміністрування» можуть працювати:

 • • керівниками і провідними фахівцями служб державних органів влади обласного, районного рівня;
 • • керівниками і провідними фахівцями служб місцевих органів державної влади міст обласного підпорядкування;
 • • керівниками і провідними фахівцями підприємств, установ і організацій різних форм власності та їх заступниками;
 • • на керівних посадах в центральних органах державної влади;
 • • на керівних посадах в місцевих органах державної влади;
 • • на керівних посадах місцевих органів самоврядування;
 • • менеджер (управитель) в соціальній сфері;
 • • керівниками окремих ланок профспілкових організацій;
 • • керівниками громадських організацій.

На кафедрі будівництва та інформаційних технологій Інституту інноваційної освіти КНУБА з 12 лютого розпочато цикл проведення захисту атестаційних робіт на здобуття освітнього ступеня "магістр" за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія», освітньо-професійна програма «Міське будівництво та господарство».

В зазначених атестаційних роботах вирішуються проблеми з проектування і забудови територій, з інженерної підготовки та благоустрою, комплексної реконструкції та експлуатації міських територій, проектування та експлуатації вулиць, доріг, дорожньо-транспортних споруд, проектування ландшафту сучасного міста, управління міським господарством та розвитку міст.

"Випускники освітнього рівня «магістр» є затребуваними спеціалістами у будівельних компаніях та організаціях, в органах міського управління, проектних інститутах, на керівних посадах у житлово-комунальному комплексі, та після закінчення магістратури випускники можуть працювати на наступних посадах: керівник проектних підрозділів, головний інженер проектів, проектних організацій; керівник будівельного підприємства, установи чи організації; керівник управління міським комунальним господарством; керівник з питання управління та планування розвитком міських територій; керівник комунальних підприємств, установ і організацій", - розповів завідуючий кафедрою будівництва та інформаційних технологій, доктор технічних наук, доцент Дмитро Прусов.

 

У студентів-магістрів другого року навчання, які наразі складають останню сесію, відбувся екзамен з дисципліни «Методологія містобудівної діяльності» за 1 навчальний семестр. Екзамен приймала завідуюча кафедрою архітектурно-проектної справи, доктор архітектури, доцент Гелена Ковальська.

«Йдеться про одну із фундаментальних дисциплін архітектурної освіти. Містобудування є основою для подальшого архітектурного проектування. Студенти у процесі її вивчення не лише дізнаються про спектр різноманітних проблем містобудування, а й пропонують власні шляхи їх вирішення. Майже усі, хто сьогодні демонструє свої знання з цієї дисципліни, вже є фахівцями будівельної галузі, як правило, вони вже працюють, тому добре розуміють, що знання їм необхідні для виходу на новий рівень своєї професійної діяльності, тому більше зацікавлені у навчанні», - зауважила Гелена Ковальська.

Кияни Сергій Герасимнюк і Оксана Андрущенко у підтвердження слів свого педагога наголосили на тому, що обрали для отримання вищої освіти саме цей інститут невипадково. Тут дисципліни викладають високопрофесійні фахівці-практики і графік занять та іспитів оптимально адаптований до потреб студентів, які суміщають навчання і роботу.

Обоє, як і переважна більшість студентів, мають усі підстави сподіватися, що нові знання, отримані в Інституті і підтверджені дипломом про вищу освіту, допоможуть знайти роботу своєї мрії або додадуть шансів кар’єрного росту.

 

uken
© Інститут інноваційної освіти КНУБА