Завідувач кафедри цивільної інженерії ІІНО КНУБА, кандидат технічних наук, професор Петро Зінич взяв участь у семінарі з актуальних питань проектування, експертизи проектно-кошторисної документації та будівництва, який відбувся у приміщенні Житомирської ОДА. Організатором семінару стала Академія будівництва України (АБУ) у партнерстві з облдержадміністрацією.

Учасники заходу - архітектори ОТГ, представники проектних та експертних організацій.

10 лекторів, серед яких і представник ІІНО КНУБА Петро Зінич, виступили з доповідями по 10 різних напрямках, зокрема:

  • ДБН 2:2:402018 “Інклюзивність будівель та споруд”
  • Питання сертифікації управлінців багатоквартирних ЖБ (доповідач - Петро Зінич).
  • Будівельна судова експертиза та інструментальне обстеження будівель
  • Актуальні загрози та ризики у системі безпеки будівельної сфери
  • Проблема з довговічністю доріг та проблеми дорожнього руху
  • Проблематика виконання пам’яткоохоронних обмежень в містобудівних обстеженнях
  • Питання узаконення самочинного будівництва в Україні
  • Енергоефективність в будівництві ЖК та виробничій сферах
  • Інновації в малоповерховому будівництві житлових та інфраструктурних об’єктів.

На зустрічі обговорювалось таке актуальне питання, як необхідна нині обов’язкова сертифікація спеціалістів з управління багатоквартирних ЖБ. За словами Петра Зінича, в рамках загальнодержавної програми, яка реалізовується Академією, передбачена підготовка фахівців з управління багатоквартирних ЖБ. Після проходження навчання (72 год. модулями теорія та практика) та здачі екзамену, спеціаліст отримує сертифікат державного зразка з правом праці за ним протягом 3-х років. Навчання відбуватиметься як у самому інституті, так і дистанційно. І саме наш навчальний заклад – ІІНОКНУБА, який спеціалізується на підготовці та перепідготовці кадрів для будівельної та житлово-комунальної сфери, ЄДИНИЙ, ЯКИЙ МАЄ ПРАВО ВИРІШУВАТИ ПИТАННЯ ЩОДО ВИДАЧІ СЕРИФІКАТІВ МЕНЕДЖЕРАМ (УПРАВИТЕЛЯМ) ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ (ГРУПИ БУДИНКІВ).

Під час семінару його учасники окремо зупинилися на нових ДБН 2:2:40-2018 “Інклюзивність будівель та споруд”, який починає діяти в Україні з 1 квітня.

sem 1

sem

Під час засідання Вченої Ради ІІНО КНУБА, яке відбулося 29 березня, було прийнято рішення про внесення змін до складу Вченої ради.

Так, у зв’язку зі звільненням було виключено зі складу  Вченої Ради Романа Третяка та Катерину Зоренко.

Одноголосно прийнято рішення про включення до складу Вченої ради завідуючого кафедрою управління територіями Олексія Шкуратова. Також до складу Вченої ради Інституту ввели голову профспілкового комітету Інституту Людмилу Казадаєву.

Довідково. Вчена рада ВСП «ІІНО КНУБА» є колегіальним органом, що створюється як дорадчий орган при вирішенні основних питань ІІНО КНУБА, діє згідно Положення «Про Вчену раду ВСП «ІІНО КНУБА», затвердженого Наказом ВСП «Інститут інноваційної освіти Київського національного Університету будівництва та архітектури» № 04-03/14 від 07.03.2017 р. Головою Вченої ради є директор ІІН КНУБА, професор Олександр Никитюк. Секретар Вченої ради, керівник кафедри цивільної інженерії, професор Петро Зінич.

https://youtu.be/ZCXFnYdgXbQ

 

vcena1

vcena 2

vcena 3

vcena 4

vcena 5

vcena 6

 

29 березня біля корпусу ВСП "IIНО КНУБА", що знаходиться на вулиці Освіти, 4, відбулося урочисте підняття Державного прапора України та Прапорів міста Києва і ІІНО КНУБА.

ВІДЕО

На урочистий захід, який пройшов у день успішного закінчення 1 етапу вступної кампанії - весняного набору абітурієнтів, та став яскравим фіналом завершення навчання в Інституті для понад 500 випускників 2019 року, які у ці дні отримали дипломи магістрів та бакалаврів, завітав ректор КНУБА, доктор економічних наук, професор Петро Мусійович Куліков. Участь в заході взяли директор Інституту інноваційної освіти КНУБА, професор Олександр Никитюк, перший заступник директора, кандидат економічних наук Олександр Даневич, представники адміністрації, завідуючі кафедрами, керівники та співробітники структурних підрозділів, студенти та випускники Інституту.

Підняття прапора – акт, який символізує об’єднання України, прагнення українців до незалежності та достойного життя. Під жовто-блакитним стягом гинули патріоти, ті, хто віддав життя за Батьківщину. Підняттям Прапора столиці України та ІІН КНУБА викладацька та студентська спільнота символізують свій патріотизм та готовність примножувати славу рідного Інституту, який є структурним підрозділом одного з провідних закладів вищої освіти України – КНУБА.

Право підняття Державного прапора України та Прапорів столиці України і ІІНО КНУБА було надано кращим випускникам 2019 року.

Адміністрація ІІНО КНУБА також оцінила якість робіт по благоустрою території і створення належних умов для навчання студентів та роботи співробітників у приміщенні Інституту, де сьогодні відбуваються ремонтні роботи, наступним етапом яких стане відновлення фасаду величної будівлі Інституту.

https://youtu.be/LDNQDj8EyRE

pr2

pr1

pr3

pr5

pr6

pr7

ppr

pr4

ВІДЕО

Економічна освіта традиційно є однією з найбажаніших серед абітурієнтів. Адже сучасна економіка є пріоритетною сферою людської життєдіяльності, без якої неможливий розвиток будь-якого суспільства, його поступальний рух уперед. Тож, що б не говорили про надмірну кількість економістів, без сумніву, цінність якісних економічних знань завжди і скрізь була і буде високою. Класична економічна освіта є однією з тих цінностей, які залишаються з людиною назавжди. І по справжньому набути цю цінність можна на кафедрі економіки та менеджменту Інституту інноваційної освіти КНУБА. У цьому переконані адміністрація Інституту та потужна команда викладачів високого класу, які є не лише науковцями, а й висококваліфікованими практиками. На кафедрі економіки та менеджменту, яку очолює доктор економічних наук, доцент Іннола Новикова, працюють 17 викладачів, з них 4 доктори наук, 10 кандидатів наук, 3 викладача та асистент. Сьогодні у кожного з них свято. Директор ІІНО КНУБА професор Олександр Никитюк урочисто вручає дипломи магістрів випускникам, які успішно закінчили навчання. Усі вони щасливі та готові багато розповідати про те, наскільки цікаво, комфортно і перспективно вчитися в ІІНО КНУБА. 

І ще одна важлива особливість навчання в ІІНО КНУБА. Навчальні програми, графіки занять і сесій тут максимально адаптовані до потреб кожного студента, адже багато із них суміщають роботу і навчання. Вони мають гнучкий графік занять та сесій за скороченими термінами. Також мають можливість обрати оптимальну для себе форму навчання – денну, заочну, дистанційну, змішану.

Тож запрошуємо до ІІНО КНУБА!

29 2

d1

D7

D8

D82

D486

DSC0

 

 

Два одноденних тренінги з підготовки експертів із забезпечення якості вищої освіти відбулися 21–22 березня 2019 року в головному навчальному корпусі КНУ імені Тараса Шевченка. До КНУ імені Тараса Шевченка прибули представники 30 закладів вищої освіти з інших міст України, зокрема, з Бердичева, Бердянська, Вінниці, Дніпра, Івано-Франківська, Кам’янець-Подільського, Львова, Маріуполя, Миколаєва, Ніжина, Одеси, Переяслава-Хмельницького, Полтави, Рівного, Сум, Харкова, Херсона, Хмельницького, Черкас, Чернігова й Чернівців. Також слухачами тренінгів стали співробітники 8 переміщених закладів Луганської й Донецької областей.

Участь в заході взяла і представник ІІІНО КНУБА, доктор економічних наук, доцент, завідувачка кафедри економіки та менеджменту  Iннола Новикова.

«Під час освітніх тренінгів було обговорено низку актуальних питань, які важливі для нашого Інституту, який є інноваційним закладом вищої освіти не лише за назвою, а й за своєю сутністю. Наприклад, ключові виміри Болонського процесу; основні пріоритети розвитку Європейського простору вищої освіти (ЄПВО); стандарти ESG-2015; сучасний стан системи забезпечення якості вищої освіти в Україні; модель системи забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти у ЗВО; університетська автономія; участь стейкхолдерів у освітньому процесі; академічна доброчесність; визначення й місце компетентностей і результатів навчання; стандарти вищої освіти; зміна ролі освітніх програм, їхнє розроблення, відкриття, моніторинг, перегляд та закриття; основні принципи й інструменти зовнішньої системи забезпечення якості вищої освіти; ліцензування освітньої діяльності; акредитація освітніх програм; роль експертів та багато інших. Наш Інститут сьогодні активно впроваджує інноваційні підходи і європейські стандарти навчання, виходить на якісно новий рівень надання освітніх послуг. Тож участь у подібних заходах додає нових фахових знань і навичок», - розповіла Іннола Вікторівна.

У рамках програми учасники разом із освітніми тренерами розглядали практичні кейси й вирішували практичні завдання з досвіду діяльності українських ЗВО. По завершенню тренінгів учасники отримали офіційні сертифікати КНУ на підтвердження вдосконалення їхніх фахових знань і навичок.

909896133

© Інститут інноваційної освіти КНУБА