«Автомобільні дороги. Вулиці і дороги населених пунктів. Міські дорожньо-транспортні споруди»

Курс спрямований на підвищення кваліфікації та формування фахівця високого професійного рівня в галузі «Міські автомобільні дороги, вулиці і дороги населених пунктів»; «Міські дорожньо-транспортні споруди».

Зазначений курс передбачає вивчення сучасних законодавчих, нормативно-правових і нормативно-технічних документів у галузі «Проектування, будівництво та експлуатація міських вулиць та доріг».

Слухачі курсу ознайомляться: з особливостями проектування і контролю організації дорожнього руху на міських вулицях і дорогах; з особливостями організації і технологій будівництва автомобільних доріг.

«Зелене будівництво»

Курс присвячений зеленому будівництву – практика будівництва та експлуатації будівель, метою якої є зниження рівня споживання енергетичних і матеріальних ресурсів протягом всього життєвого циклу.

В рамках курсів представлений огляд можливостей щодо застосування міжнародних стандартів BREEAM протягом усього життєвого циклу об'єктів нерухомості, ключові аспекти екології, які оцінюються стандартами, а також їх місце в глобальному контексті. BREEAM стимулює проектувальників, девелоперів і постачальників будівельних матеріалів на впровадження інноваційних технологій і ефективне використання ресурсів. Будинки, побудовані відповідно до стандартів BREEAM, привабливі для ринку, а також формують екологічне і здорове середовище. В курсі розглядаються процеси і ключові принципи міжнародної сертифікації BREEAM у сфері зеленого будівництва.

Запрошуємо всіх бажаючих фахівців вказаних напрямків на навчання.

За детальною інформацією звертатись на сайт ІІНО КНУБА та за тел. 59 71 979

З 1 квітня 2019 року набрали чинності оновлені Державні будівельні норми щодо інклюзивності будівель – ДБН В.2.2-40:2018«Будинки і споруди. Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення».

Ми попросили завідувача кафедри будівництва та інформаційних технологій ІІНОТ КНУБА, доктора технічних наук, доцента, старшого наукового співробітника Дмитра ПРУСОВА поділитися своїми думками щодо важливості впровадження вказаної законодавчої ініціативи та розповісти про те, чи знайдуть місце вимоги нових ДБН при підготовці будівельних кадрів та підвищення їх кваліфікації за освітніми програмами "Промислове та цивільне будівництво" та "Міське будівництво і господарство".

"За новими нормами, всі будинки та споруди в Україні, а також необхідна інфраструктура повинні будуть обов’язково проектуватися з елементами доступності. Впровадження цього ДБН є вагомим кроком до створення реального безбар’єрного середовища в Україні і є однією із першочергових вимог у зв’язку з ратифікацією Конвенції ООН про права людей з інвалідністю та Угоди про асоціацію з ЄС, - переконаний Дмитро Едуардович. - В нормах посилено обов’язковість влаштування елементів безбар’єрності, наведені всі їх необхідні технічні характеристики та конкретні наочні приклади такого впровадження. Зокрема, щодо проектування: пандусів, спеціальних підйомників та інших засобів доступності для людей з порушеннями опорно-рухового апарату.  Також нові норми стосуються тактильних та візуальних елементів доступності: тактильної підлогової плитки, інформаційних таблиць та позначень шрифтом Брайля, аудіопокажчиків для людей з порушеннями зору.  Крім того, передбачається дублювання важливої звукової інформації текстами, організація сурдоперекладу, використання систем звукопідсилення для людей з порушеннями слуху та інші важливі зміни".
 
Нагадаємо, державні будівельні норми (ДБН) – обов’язкові до виконання нормативні акти, які використовуються під час проектування нових та реконструкції існуючих будівель, кварталів, мікрорайонів відповідно до їх призначення, тож є обов’язковими до виконання всіма архітекторами, проектувальниками та будівельниками.
 
"Для закладів освіти  – інклюзивність будівлі є однією з умов отримання ліцензії.  Для отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності, кожен заклад освіти має бути доступним для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. У випадку наявності ліцензії, навчальні заклади повинні забезпечити доступність до 23.05.2021, - акцентує Дмитро Прусов. - З іншого боку,  вимоги нових ДБН знайдуть місце при підготовці будівельних кадрів та підвищення їх кваліфікації за освітніми програмами "Промислове та цивільне будівництво" та "Міське будівництво і господарство",  у всіх навчальних дисциплінах, що стосуються проектування, будівництва нових та реконструкцію, реставрацію, капітальний ремонт та переоснащення існуючих житлових та громадських будівель і споруд (у тому числі на функціонально-планувальні елементи будівель і споруд, їх земельні ділянки, вхідні вузли, комунікації, шляхи евакуації, приміщення (зони) проживання, обслуговування, робочі місця та місця для навчання, їх інформаційне та інженерне обладнання), а також на розумне пристосування таких житлових та громадських будівель і споруд шляхом здійснення реконструкції, реставрації, капітального ремонту та переоснащення з урахуванням потреб маломобільних груп населення".
incl

3 квітня завідувач кафедри управління територіями ВСП «ІІНО КНУБА» Олексій Шкуратов взяв участь у черговому засіданні експертної ради з питань проведення експертизи дисертаційних робіт МОН України з проблем секторального розвитку та підприємництва.

На засіданні розглядились дисертації та атестаційні справи здобувачів наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук з різних наукових спеціальностей, про що були зроблені відповідні висновки і пропозиції для Атестаційної колегії МОН України.

Науковий ступінь: Доктор економічних наук (2017 р.). Вчене звання: Старший науковий співробітник (2012 р.). Має більше 120 наукових праць, в тому числі 7 монографій. Під його керівництвом захистили дисертації 3 кандидати економічних наук зі спеціальності «економіка природокористування та охорони навколишнього середовища». Є заступником головного редактора науково-практичного журналу «Збалансоване природокористування». З 2018 року є членом експертної ради з питань проведення експертизи дисертаційних робіт МОН України з проблем секторального розвитку та підприємництва.
SSkuratov
Олексій Шкуратов про міждисциплінарний аспект підготовки фахівців напрямку «Геодезія та землеустрій»: «Землеустрій – це, перш за все, реалізація соціально-економічних, екологічних заходів. Саме тому на кафедрі управління територіями ІІНО КНУБА формується команда спеціалістів з різних спеціальностей – економісти,екологи, інженери, кандидати, доктори технічних наук. Маємо амбітні плани щодо розширення спеціальностей в сфері економіки, природокористування, екології» ВІДЕО
 

З 11 лютого по 12 березня у ВСП «ІІНО КНУБА» проходив конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників, який був оголошений у виданні «Освіта» № 6 та на сайті Інституту.

На конкурс подали матеріали 9 чоловік, - повідомив вчений Вченої ради секретар Петро Зінич.

29 березня під час засідання Вченої ради ІІНО КНКУБА, яке відбулося під головування директора ІІНО КНУБА, професора Олександра Никитюка, було проведено таємне голосування, за підсумками якого за конкурсом обрано на вакантні посади наступних науково-педагогічних працівників:

Кафедра управління територіями.

МОКЛЯЧУК Лідія Іванівна – працює на посаді професора на 0,25 ставки за сумісництвом. Доктор біологічних наук, професор.

Кафедра цивільної інженерії.

ТУГАЙ Ярослав Анатолійович – працює на посаді доцента на 1 ставку. Основний працівник. Кандидат технічних наук, доцент.

БУЛГАКОВ Валерій Андрійович – працює на 0,5 ставки доцента за сумісництвом. Кандидат політичних наук, доцент.

ШВАЧКО Наталія Анатоліївна – працює на 0,5 ставки доцента за сумісництвом. Кандидат технічних наук, доцент.

РИБАЧРВ Сергій Григорович – працює на 0,5 ставки викладача за сумісництвом.

Кафедра економіки та менеджменту.

НЕЖИВЕНКО Алла Петрівна – працює на посаді доцента на 1 ставку. Кандидат економічних наук.

Кафедра архітектурно-проектної справи.

БІБЕР Світлана Гаврилівна – 1 ставка старшого викладача (основний).

Кафедра будівництва та інформаційних технологій.

БИВАЛІНА Марія В’ячеславівна – доцент 0,5 ставки (сумісник). Кандидат технічних наук, доцент.

КОСА Тетяна Григорівна – старший викладач на 0,5 ставки (сумісник). Кандидат педагогічний наук.

ВІДЕО

vcena1

vc 11

vc 22

© Інститут інноваційної освіти КНУБА