Експертні висновки

Експертні висновки акредитаційної експертизи підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр"

за освітньо-професійною програмою "Економіка" за спеціальністю "Економіка"
галузь знань 05 "Соціальні і поведінкові науки"

Експертні висновки акредитаційної експертизи підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр"
за освітньо-професійною програмою "Архітектура будівель та споруд" за спеціальністю 191 "Архітектура та містобудування"
галузь знань 19 "Архітектура та будівництво"

Висновок експертної комісії Міністрества освіти і науки України. За результатами проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми "Менеджмент" підготовки здобувачів вищої освіти спеціальності 073 "Менеджмент" другого (магістерського) рівня у Відокремленому структурному підрозділі  "Інститут  інноваційної освіти Київського національного університету будівництва та архітектури"
 

Висновок експертної комісії Міністрества освіти і науки України. За результатами проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми "Теплогазопостачання і вентиляція" підготовка здобувачів вищої освіти спеціальності 192 "Будівництво та цивільна інженерія" другого(магістерського) рівня у Відокремленому структурному підрозділі "Інститут  інноваційної освіти Київського національного університету будівництва та архітектури" 

 

 

© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper