Під час засідання Вченої Ради ІІНО КНУБА, яке відбулося 29 березня, було прийнято рішення про внесення змін до складу Вченої ради.

Так, у зв’язку зі звільненням було виключено зі складу  Вченої Ради Романа Третяка та Катерину Зоренко.

Одноголосно прийнято рішення про включення до складу Вченої ради завідуючого кафедрою управління територіями Олексія Шкуратова. Також до складу Вченої ради Інституту ввели голову профспілкового комітету Інституту Людмилу Казадаєву.

Довідково. Вчена рада ВСП «ІІНО КНУБА» є колегіальним органом, що створюється як дорадчий орган при вирішенні основних питань ІІНО КНУБА, діє згідно Положення «Про Вчену раду ВСП «ІІНО КНУБА», затвердженого Наказом ВСП «Інститут інноваційної освіти Київського національного Університету будівництва та архітектури» № 04-03/14 від 07.03.2017 р. Головою Вченої ради є директор ІІН КНУБА, професор Олександр Никитюк. Секретар Вченої ради, керівник кафедри цивільної інженерії, професор Петро Зінич.

https://youtu.be/ZCXFnYdgXbQ

 

vcena1

vcena 2

vcena 3

vcena 4

vcena 5

vcena 6

 

ВІДЕО

Економічна освіта традиційно є однією з найбажаніших серед абітурієнтів. Адже сучасна економіка є пріоритетною сферою людської життєдіяльності, без якої неможливий розвиток будь-якого суспільства, його поступальний рух уперед. Тож, що б не говорили про надмірну кількість економістів, без сумніву, цінність якісних економічних знань завжди і скрізь була і буде високою. Класична економічна освіта є однією з тих цінностей, які залишаються з людиною назавжди. І по справжньому набути цю цінність можна на кафедрі економіки та менеджменту Інституту інноваційної освіти КНУБА. У цьому переконані адміністрація Інституту та потужна команда викладачів високого класу, які є не лише науковцями, а й висококваліфікованими практиками. На кафедрі економіки та менеджменту, яку очолює доктор економічних наук, доцент Іннола Новикова, працюють 17 викладачів, з них 4 доктори наук, 10 кандидатів наук, 3 викладача та асистент. Сьогодні у кожного з них свято. Директор ІІНО КНУБА професор Олександр Никитюк урочисто вручає дипломи магістрів випускникам, які успішно закінчили навчання. Усі вони щасливі та готові багато розповідати про те, наскільки цікаво, комфортно і перспективно вчитися в ІІНО КНУБА. 

І ще одна важлива особливість навчання в ІІНО КНУБА. Навчальні програми, графіки занять і сесій тут максимально адаптовані до потреб кожного студента, адже багато із них суміщають роботу і навчання. Вони мають гнучкий графік занять та сесій за скороченими термінами. Також мають можливість обрати оптимальну для себе форму навчання – денну, заочну, дистанційну, змішану.

Тож запрошуємо до ІІНО КНУБА!

29 2

d1

D7

D8

D82

D486

DSC0

 

 

Два одноденних тренінги з підготовки експертів із забезпечення якості вищої освіти відбулися 21–22 березня 2019 року в головному навчальному корпусі КНУ імені Тараса Шевченка. До КНУ імені Тараса Шевченка прибули представники 30 закладів вищої освіти з інших міст України, зокрема, з Бердичева, Бердянська, Вінниці, Дніпра, Івано-Франківська, Кам’янець-Подільського, Львова, Маріуполя, Миколаєва, Ніжина, Одеси, Переяслава-Хмельницького, Полтави, Рівного, Сум, Харкова, Херсона, Хмельницького, Черкас, Чернігова й Чернівців. Також слухачами тренінгів стали співробітники 8 переміщених закладів Луганської й Донецької областей.

Участь в заході взяла і представник ІІІНО КНУБА, доктор економічних наук, доцент, завідувачка кафедри економіки та менеджменту  Iннола Новикова.

«Під час освітніх тренінгів було обговорено низку актуальних питань, які важливі для нашого Інституту, який є інноваційним закладом вищої освіти не лише за назвою, а й за своєю сутністю. Наприклад, ключові виміри Болонського процесу; основні пріоритети розвитку Європейського простору вищої освіти (ЄПВО); стандарти ESG-2015; сучасний стан системи забезпечення якості вищої освіти в Україні; модель системи забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти у ЗВО; університетська автономія; участь стейкхолдерів у освітньому процесі; академічна доброчесність; визначення й місце компетентностей і результатів навчання; стандарти вищої освіти; зміна ролі освітніх програм, їхнє розроблення, відкриття, моніторинг, перегляд та закриття; основні принципи й інструменти зовнішньої системи забезпечення якості вищої освіти; ліцензування освітньої діяльності; акредитація освітніх програм; роль експертів та багато інших. Наш Інститут сьогодні активно впроваджує інноваційні підходи і європейські стандарти навчання, виходить на якісно новий рівень надання освітніх послуг. Тож участь у подібних заходах додає нових фахових знань і навичок», - розповіла Іннола Вікторівна.

У рамках програми учасники разом із освітніми тренерами розглядали практичні кейси й вирішували практичні завдання з досвіду діяльності українських ЗВО. По завершенню тренінгів учасники отримали офіційні сертифікати КНУ на підтвердження вдосконалення їхніх фахових знань і навичок.

909896133

29 березня біля корпусу ВСП "IIНО КНУБА", що знаходиться на вулиці Освіти, 4, відбулося урочисте підняття Державного прапора України та Прапорів міста Києва і ІІНО КНУБА.

ВІДЕО

На урочистий захід, який пройшов у день успішного закінчення 1 етапу вступної кампанії - весняного набору абітурієнтів, та став яскравим фіналом завершення навчання в Інституті для понад 500 випускників 2019 року, які у ці дні отримали дипломи магістрів та бакалаврів, завітав ректор КНУБА, доктор економічних наук, професор Петро Мусійович Куліков. Участь в заході взяли директор Інституту інноваційної освіти КНУБА, професор Олександр Никитюк, перший заступник директора, кандидат економічних наук Олександр Даневич, представники адміністрації, завідуючі кафедрами, керівники та співробітники структурних підрозділів, студенти та випускники Інституту.

Підняття прапора – акт, який символізує об’єднання України, прагнення українців до незалежності та достойного життя. Під жовто-блакитним стягом гинули патріоти, ті, хто віддав життя за Батьківщину. Підняттям Прапора столиці України та ІІН КНУБА викладацька та студентська спільнота символізують свій патріотизм та готовність примножувати славу рідного Інституту, який є структурним підрозділом одного з провідних закладів вищої освіти України – КНУБА.

Право підняття Державного прапора України та Прапорів столиці України і ІІНО КНУБА було надано кращим випускникам 2019 року.

Адміністрація ІІНО КНУБА також оцінила якість робіт по благоустрою території і створення належних умов для навчання студентів та роботи співробітників у приміщенні Інституту, де сьогодні відбуваються ремонтні роботи, наступним етапом яких стане відновлення фасаду величної будівлі Інституту.

https://youtu.be/LDNQDj8EyRE

pr2

pr1

pr3

pr5

pr6

pr7

ppr

pr4

27 березня 2019 року в Інституті інноваційної освіти КНУБА відбулось урочисте вручення дипломів випускникам кафедри будівництва та інформаційних технологій освітнього ступеня "Магістр" за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія», освітньо-професійних програм «Міське будівництво і господарство» та «Промислове і цивільне будівництво».

Під час підготовки в магістратурі студенти освітньо-професійної програми «Міське будівництво і господарство» навчились вирішувати проблеми з проектування і забудови територій, з інженерної підготовки та благоустрою, комплексної реконструкції та експлуатації міських територій, проектування та експлуатації вулиць, доріг, дорожньо-транспортних споруд, проектування ландшафту сучасного міста, управління міським господарством та розвитку міст, а також успішно виконали та захистили атестаційні роботи на здобуття освітнього ступеню Магістр. Загальна кількість випускників, які отримали дипломи "Магістр" за ОПП «Міське будівництво і господарство», складає 128 осіб.

Студенти освітньо-професійної програми «Промислове і цивільне будівництво» під час підготовки в магістратурі навчились вирішувати проблеми з проектування промислових і цивільних споруд; інженерної підготовки, будівництва та комплексної реконструкції будівель і споруд, організації та управління будівельним виробництвом; проводити дослідження в галузі теорії і методів розрахунку інженерних конструкцій із застосуванням систем автоматизованого проектування; а також успішно виконали та захистили атестаційні роботи на здобуття освітнього ступеню Магістр. Загальна кількість випускників, які отримали дипломи "Магістр" за ОПП «Промислове і цивільне будівництво», складає 49 осіб.

Випускники, яким присвоєно кваліфікацію «Магістр з будівництва», є затребуваними спеціалістами у будівельних компаніях та організаціях, в органах міського управління, проектних інститутах, на керівних посадах у житлово-комунальному комплексі, та тепер, після закінчення магістратури, можуть працювати на таких посадах, як керівник проектних підрозділів, головний інженер проектів, проектних організацій; керівник будівельного підприємства, установи чи організації; керівник управління міського комунального господарства; керівник з питання управління та планування розвитком міських територій; керівник комунальних підприємств, установ і організацій.

 DSC1096

 DSC1092

 DSC1106

 DSC1111

 DSC1127

 DSC1129

 DSC1132

uken
© Інститут інноваційної освіти КНУБА