19 лютого відбулося засідання Вченої ради ВСП «Інститут інноваційної освіти КНУБА», на порядку денному якого стояли наступні питання: Про узгодження організаційної структури ВСП «Інститут інноваційної освіти КНУБА»; Про розгляд та затвердження освітньо-професійних програм підготовки здобувачів за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнями вищої освіти у ВСП «Інститут інноваційної освіти КНУБА».

З інформацією по першому питанню виступив директор ІІНО КНУБА Олександр Степанович Даневич.

Заступник директора з навчально-методичної роботи Наталія Володимирівна Салоїд проінформувала учасників засідання по другому питанню, яке має особливу актуальність у зв’язку з включенням у навчальні плани 2020 року за всіма спеціальностями ІІНО КНУБА БІМ-технологій, єврокодів та євростандартів. Оновлення та осучаснення освітньо-професійних програм підготовки здобувачів за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнями вищої освіти у ВСП «Інститут інноваційної освіти КНУБА» дозволить готувати фахівців, конкурентноспроможних на сучасному ринку праці, формувати необхідні компетентності фахівця згідно найсучасніших світових стандартів.

IMG 1f57ffff6f9e933f8730b548c32c4cb3 V

IMG 814d866b441fcf849237aeef80ad2dfc V

Завершили навчання слухачі курсів підвищення кваліфікації за напрямом «Фахівець з розроблення комп’ютерних програм Java/аndroid».  

Під час навчання слухачі вчаться розробляти комп’ютерні програми Java/android  та опановують наступні дисципліни: «Java і Java-технології», «СУБД, контент-провайдери і використання мережевих сервісів», «Використання AlarmManager  і AlarmClock » і інші.

Серед курсів підвищення кваліфікації, які пропонує своїм слухачам ІІНО, ці курси користуються особливою популярністю, адже комп’ютерні технології вже стали невід’ємною частиною сучасного життя. 

Слухачі залишили позитивні відгуки про рівень організації навчання. Адже воно було побудоване за принципом об'єднання лекцій з практичними заняттями, під керівництвом кваліфікованих викладачів-практиків. Це дало можливість не лише опанувати теоретичні знання, а й навчитися застосовувати їх на практиці, готуватися до самостійного вирішення професійних задач, практичного використання методів комп’ютерного моделювання на ЕОМ.

Вітаємо наших випускників та бажаємо вдалої реалізації цікавих проєктів!

IMG f9d9853672e85e06e707941e02e8fdb3 V

17 лютого чергова група слухачів успішно закінчила навчання за напрямом «Тестувальник програмного забезпечення». Наразі це дуже перспективна сфера діяльності, що перебуває в стані розвитку. Тестувальники програмного забезпечення затребувані на ринку праці і мають гідну зарплату, можуть працювати як  в офісі, так і з дому. При бажанні тестувальник може перекваліфікуватися на програміста.

Усі слухачі залишились задоволені рівнем організації навчання та якістю знань і навичок, які отримали. Про це вони говорили під час вручення сертифікатів, залишили позитивні відгуки у соцмережах.

Бажаємо наснаги, творчого натхнення, досягнення нових амбіційних цілей та розвитку в новій професії.

IMG 301f058bca73531325154ab86676cf30 V

Інститут інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури, як провідна установа з підготовки фахівців будівельної галузі, проводить постійно діючі курси підвищення кваліфікації та навчальні курси за різними напрямками навчання, по закінченню яких слухачі одержують Сертифікат або Свідоцтво встановленого зразка.

Після закінчення слухачі отримують гарні перспективи працевлаштування, адже Інститут має всі можливості для якісного навчання у відповідності до найвищих освітніх стандартів – високопрофесійний викладацький склад, необхідна матеріальна база, сучасне комп’ютерне обладнання. Графік занять та іспитів максимально адаптований до потреб учасників навчального процесу.

З 24 по 26 лютого в ІІНО КНУБА будуть проходити заняття у слухачів курсів підвищення кваліфікації за напрямом «Менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)».

Вказані курси пропонуються представникам структурних підрозділів органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств, головам об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) та будинкових комітетів, громадським активістам у сфері ЖКХ з метою створення кадрового резерву управителів будинків.

Інтерес до навчання на курсах, які проводяться відповідно до ліцензії на провадження освітньої діяльності, виданої Міністерством освіти і науки України, є свідченням того, що Інститут здійснює комплексний підхід до питання підготовки фахівців вказаного напрямку, адже питання їх затребуваності сьогодні стоїть у суспільстві дуже гостро.

Окрім того, в В ІІНО КНУБА проводяться безкоштовні семінари з актуальних питань ЖКГ, впровадження нових форм управління житлом та кращих проектів енергозбереження.

Впровадження різноманітних форм роботи з аудиторією, яка зацікавлена в отриманні інформації з питань функціонування галузі ЖКГ, залучення провідних експертів, налагодження спілкування через електронні засоби, ЗМІ, соціальні мережі, - важливі складові освітнього процесу, який здійснюється в Інституті.

181177

В ІІНО КНУБА відбувся круглий стіл «Актуальні проблеми будівельної галузі України», приурочений 90-річчю Київського національного університету будівництва та архітектури. До участі у заході було запрошено викладачів, аспірантів, студентів, інших представників наукової спільноти, яким небайдуже, що сьогодні відбувається в будівельній галузі країни і яких новацій вона потребує, щоб стати реальним рушієм економіки всієї держави.

Члени Оргкомітету конференції наголошують на особливому інтересі до круглого столу – до його проведення активно долучились магістри навчального закладу, співробітники, подано велику кількість тез, які підготовлені на достатньому рівні, з високою насиченістю науковим матеріалом.

Так, у рамках круглого столу було представлено теоретичні та практичні результати наукових досліджень і розробок вчених щодо проблем економічного розвитку, циклічної динаміки соціально-економічних процесів, модернізації системи освіти, соціального розвитку суспільства, використання сучасних інформаційних технологій в управлінні системами, моделювання бізнеспроцесів.

За матеріалами заходу підготовлено збірник КРУГЛИЙ СТІЛ «Актуальні проблеми будівельної галузі України»

uken
© Інститут інноваційної освіти КНУБА