Авдєєва Наталія Юріївна

ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА

 avdeevaaJPG

 Авдєєва Наталія Юріївна

 Завідувач кафедри архітектурно-проектної справи

 ВСП «ІІНО КНУБА»

 Зареєстрований профіль науковця:

 Citations ID
Google Scholar

Статистика цитування – 25;
h-індекс – 2; i10-инд. – 1.

https://scholar.google.com.ua/citations?user=o2wgA9gAAAAJ&hl=uk

ResearcherID https://publons.com/researcher/2959433/nataliia-avdieieva/
ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-9170-6185
Науковці     України Пошуковий профіль науковця на порталі Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського – ID: 0042771 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0042771.
Контакти: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


ПРОФЕСІЙНА ТА НАУКОВА КВАЛІФІКАЦІЯ

Освіта (назва ЗВО, спеціальність, кваліфікація)

Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури, м. Київ, за спеціальністю «Архітектура будівель та споруд» та здобула кваліфікацію художника-архітектора

Науковий ступінь (зазначити спеціальність)

Кандидат архітектури за спеціальністю 18.00.02 – «Архітектура будівель та споруд»

Тема: «Принципи формування житлових будинків у комплексі з об’єктами обслуговування (на територіях, наближених до аеропортів)» (ДК № 001802 від 10 листопада 2011р.)

Вчене звання (зазначити по якій кафедрі)

Доцент кафедри архітектури (Атестат доцента: 12ДЦ №043013, від 30 червня 2015р.)

Науково-педагогічний стаж роботи в ЗВО ІІІ-ІV рівня

12 років 11 місяців

Науково-педагогічний стаж роботи в ВСП «ІІНО КНУБА»

1 рік 11 місяців

Участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю

Член Національної спілки архітекторів України

1.    Член Вченої ради ВСП «ІІНО КНУБА»,

2.    Член Навчально-методичної ради ВСП «ІІНО КНУБА»,

3.    Голова фахової атестаційної комісії зі спеціальностей: 191 «Архітектура та містобудування» першого та другого рівня освіти та 022 «Дизайн» першого рівня освіти для проведення фахових випробувань ВСП «ІІНО КНУБА» (з 2019, 2020рр.).

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

Дисципліни за спеціальністю 191 «Архітектура та містобудування»:

Бакалавр:

 1. Теоретичні та методичні основи архітектурного проєктування
 2. Матеріалознавство
 3. Основи ергономіки
 4. Колористика інтер’єру

Магістр:

 1. Основи дизайну архітектурного середовища
 2. Стилістика сучасної архітектури України та світу
 3. Законодавство та архітектурно-проектна справа

Дисципліни за спеціальністю 022 «Дизайн»:

Бакалавр:

 1. Методи організації творчої праці

 2. Основи ергономіки

 3. Стилі в дизайні та архітектурі

 4. Ландшафтний дизайн

 5. Основи світлотехніки

Загальний перелік РНП за посиланням: http://iino.knuba.edu.ua/2017-08-27-11-33-37/kafedry/kafedra-arkhitekturno-proektnoi-spravy/16-kafedra-arkhitekturno-proektnoi-spravy/982-distsiplini-opp-2020

Наявний досвід викладання дисциплін (у попередні роки):

 1. Типологія об’єктів дизайну (Дизайн 2012-2016рр.)
 2. Матеріалознавство (Дизайн 2012-2016рр.)
 3. Основи ергономіки (2006-2011рр.)
 4. Концептуальне архітектурне проектування (2018-2020рр.)
 5. Особливості розвитку сучасної архітектури в Україні.
 6. Законодавство та архітектурно-проектна справа (2011-2019рр.)
 7. Дизайн архітектурного середовища (2011-2019рр.)

МОНОГРАФІЇ/ НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ І ПІДРУЧНИКИ/ МЕТОДИЧНА ЛІТЕРАТУРА

Посібник

 • Історія архітектури: навч. посібник в 3ч. / [М.С. Авдєєва, Н.Ю. Авдєєва, В.І. Васильченко, І.О. Солярська]. – К.: Освіта України, 2012. – ч.3: Сучасна світова архітектура (творчість майстрів). 2012. – 300 с. (з Грифом МОН. Лист № 1/11-12233 від 29.12.10).

Методична література

Наявність виданих 3 практикумів, 2 навчально-методичних робіт, зокрема:

 • Історія архітектури та містобудування: практикум / [М.С. Авдєєва, В.І. Васильченко, І.О. Солярська, Н.Ю. Авдєєва].– К: ЦП «Компрінт», 2013. – 65 с.
 • Законодавство та архітектурно-проектна справа: практикум / уклад.: Н.Ю Авдєєва. – К.: НАУ, 2015. – 32 с.
 • Розробка, оформлення та захист Атестаційної випускної роботи на здобуття першого (бакалаврського) рівня освіти: методичні рекомендації для студентів спеціальності 022 «Дизайн» (освітня програма «Дизайн») / Н.Ю. Авдєєва, С.Г. Бібер, А.С. Цись // – К: ВСП «ІІНО КНУБА», 2021. – 32 с.

НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ (за 5 років)

Автор 131 наукової та науково-методичної публікації, зокрема, 41 у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України (у тому числі до наукометричних баз Google Scholar, РІНЦ). За останні 5 років 84, зокрема, 28 (у фаховому виданні):

1) наявність за останні п’ять років наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection, міжнародні публікації:

 • Авдєєва Н.Ю. Особливості використання медіа-фасадів у проектуванні концерт-холів / Н.Ю. Авдєєва, О.С. Лисенко // Теорія та практика дизайну: збірник наук. праць / Мистецтвознавство – К.: ЦП «Компринт», 2017. – Вип. 12. – С.3-12. DOI: 10.18372/2415-8151.12.12445.
 • Вайнштейн Самуїл Миронович – архітектор, науковець, митець (100 років від дня народження) /М.С. Авдєєва, Н.Ю. Авдєєва, редколегія збірника // Сучасні проблеми архітектури та містобудування: наук. техн. збірник / відпов. ред. М.М. Дьомін.– К.: КНУБА, 2018. – Вип. 50.– С.3-8. Українською та російською мовами.
 • Фіонова М.О. Особливості і функціональні потреби архітектурно-планувальної організації центрів підготовки пілотів / М.О. Фіонова, Н.Ю. Авдєєва // Сучасні проблеми архітектури та містобудування: наук. техн. збірник / відпов. ред. М.М. Дьомін.– К.: КНУБА, 2018. – Вип. 50.– С.461-467. Українською та російською мовами.
 • Авдєєва М.С., Авдєєва Н.Ю. Особливості синтезу мистецтв радянської архітектури України ХХ століття / М.С. Авдєєва, Н.Ю. Авдєєва // Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Наук.-техн. збірник / Відпов. ред. В.В. Товбич. – К., КНУБА, 2019. – Вип. 55.– С.461-467. Українською та російською мовами. DOI:10.32347/2077-3455.2019.55.14-24
 • Авдєєва М.С., Авдєєва Н.Ю. Еволюція ролі професії зодчого як архітектора, митця, дизайнера майбутнього/ М.С. Авдєєва, Н.Ю. Авдєєва // Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Наук.-техн. збірник / Відпов. ред. В.В. Товбич. – К., КНУБА, 2021. – Вип. 58.– С.(у друці). Українською та російською мовами. DOI.
 • Krivenko O., Pylypchuk O., Avdieieva N., Avdieieva M., Bieber S. Biomimetic approaches to color formation in ecological architecture /The 5th International Conference on Material Science and Engineering Technology (ICMSET 2021) (Jeju Island, South Korea March 12-14, 2021).
 • Olena Oliynyk, Nataliia Avdieieva, Oktyabrina Chemakina. Concept of connecting the capital city of Kiev with the Dnieper River / Olena Oliynyk, Nataliia Avdieieva, Oktyabrina Chemakina // International Biennale of Architecture MBA Kraków 2019: «Conference Krakow 2019: Competition B – seminar competition» (ICE Kraków 8th-9th October 2019.: Аbstract). – Kraków.: Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Kraków, 2019. – Рs.190 (Poland) (Доповідь увійшла в Фінал конкурсу: сертифікат).
 • ІІНО КНУБА на Міжнародному бієнале архітектури у Кракові

2) наявність наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України, та/або авторських свідоцтв, та /або патентів загальною кількістю п’ять досягнень

Статті:

 • Авдєєва М.С., Авдєєва Н.Ю., Цись А.С. Синтез мистецтв при проектуванні сучасного комунікативного простору в інтер’єрах громадських будівель / М.С. Авдєєва, Н.Ю. Авдєєва, А.С. Цись // Проблеми розвитку міського середовища: Наук.-техн. збірник. – К.: ФОП Ямчинський О.В., 2020. – Вип.2 (25). – C. 250-257. У фаховому виданні.
 • Авдєєва Н.Ю. Особливості формування екологічного архітектурного середовища, наближеного до аеропорту «Київ» (Жуляни) / Н.Ю. Авдєєва // Проблеми розвитку міського середовища: наук. техн. збірник / – К.: «ЦП КОМПРИНТ», 2015. – Вип.1(13). – С.163-173. У фаховому виданні.
 • Авдєєва Н.Ю. Архітектурно-планувальні засоби захисту громадських просторів міста Києва від терористичної загрози під час «Євробачення-2017» / Н.Ю. Авдєєва // Сучасні проблеми архітектури та містобудування: наук. Техн. Збірник / відпов. Ред. М.М. Дьомін.– К.: КНУБА, 2016. – Вип. 46.– С.213-218. У фаховому виданні.
 • Авдєєва Н.Ю. Особливості реструктуризації занедбаних промислових утворень для організації багатофункціональних комплексів мистецького спрямування / С.В. Волощук, Н.Ю. Авдєєва // Сучасні проблеми архітектури та містобудування: наук. техн. збірник / відпов. ред. М.М. Дьомін.– К.: КНУБА, 2016. – Вип. 44.– С.252-257. У фаховому виданні.
 • Авдєєва Н.Ю. Новітні тенденції проектування тимчасового житла із застосуванням мобільних конструкцій для внутрішньо переміщених осіб / Н.Ю. Авдєєва, М.І. Личаний // Проблеми розвитку міського середовища: наук. техн. збірник/. – К.: «ЦП КОМПРИНТ», 2017. – Вип.1(17). – С.28-35. У фаховому виданні.
 • Авдєєва Н.Ю. Особливості формування архітектурного середовища в умовах розвитку території Києва в межах стратегічної ініціативи «Дніпровська перлина» / Н.Ю. Авдєєва // Сучасні проблеми архітектури та містобудування: наук. техн. збірник / відпов. ред. М.М. Дьомін.– К.: КНУБА, 2015. – Вип. 38.– С.194-200. У фаховому виданні.

Тези доповідей:

1) Авдєєва Н.Ю. Екологічні аспекти дизайн-проектування історичного середовища міста на прикладі міської цивільної програми «Київ самобутній» / Н.Ю. Авдєєва // Архітектура та екологія: Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 17-19 листопада 2014 року). – К.: Прінт Квік, 2014. – С. 31-35.

2) Якобчук О.О. Концепція розвитку території історичного парку за допомогою раціонального вирішення благоустрою на прикладі Хрещатого парку у місті Києві / О.О. Якобчук, Н.Ю. Авдєєва // Архітектура та екологія: Матеріали VIІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 16-18 листопада 2015 року). – К.: НАУ, 2015. – С.195-197.

3)Волощук С.В. Архітектурно-планувальна організація арт-кластерів як містобудівної одиниці міського середовища / С.В. Волощук, Н.Ю. Авдєєва // Міське середовище – ХХІ сторіччя. Архітектура. Будівництво. Дизайн:  тези доповідей ІІ Міжнародного науково-практичного  конгресу, м. Київ, 15-18 березня 2016 р./відп.ред. Трошкіна О.А. – К.: НАУ, 2016.  –  С.84-85.

4) Якобчук О.О. Особливості використання штучного освітлення в архітектурно-планувальній структурі аеропортів / О.О. Якобчук, Н.Ю. Авдєєва // II Міжнародний науково-практичний конгрес «Міське середовище – XXI сторіччя. Архітектура. Будівництво. Дизайн» (15-18 березня 2016р.: тези доп). – К, 2016. – С.126-127.

5) «Світлова архітектура» як тенденція освітлення міського середовища /  А.М. Біла, Н.Ю. Авдєєва // II Міжнародний науково-практичний конгрес «Міське середовище – XXI сторіччя. Архітектура. Будівництво. Дизайн» (15-18 березня 2016р.: тези доп). – К, 2016. – С.88-89.

6) Капустянська М.О. Колір як ключова особливість формування предметно-просторового середовища для дітей із вадами розвитку / М.О. Капустянська, Н.Ю. Авдєєва // II Міжнародний науково-практичний конгрес «Міське середовище – XXI сторіччя. Архітектура. Будівництво. Дизайн» (15-18 березня 2016р.: тези доп). – К, 2016. – С.95-96.

7) Личаний М.І. Медіафасади як синтез сучасного мистецтва і архітектури / М.І. Личаний, Н.Ю. Авдєєва // II Міжнародний науково-практичний конгрес «Міське середовище – XXI сторіччя. Архітектура. Будівництво. Дизайн» (15-18 березня 2016р.: тези доп). – К, 2016. – С.104-105.

8) Фіонова М.О. Ландшафтно-містобудівна організація рекреаційних зон в структурі прибережних територій / М.О. Фіонова, Н.Ю. Авдєєва / Містобудівне планування і управління прибережними територіями: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (смт. Сергіївка Одеської обл., 12-13 жовтня 2017р.). – Одеса.: «Принт Бистро», 2017. – С.78-79.

9) Бейгул О.Б. Особливості ландшафтної організації міських парків// Політ-2018. Сучасні проблеми науки: Матеріали XVІІІ міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених (м. Київ, 3-6 квітня 2018р.). – К., 2018. – С.3. Проблеми розвитку сучасного аеропорту. (електронне видання).

10) Комов В.В., Авдєєва Н.Ю. Особливості об’ємно-планувальної організації виставкових комплексів як платформ поєднання різнофункціональних процесів мистецтва / В.В. Комов, Н.Ю. Авдєєва // АРХІТЕКТУРА ТА ЕКОЛОГІЯ: Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 12-14 листопада 2019 р.: тези доп.) – К.: НАУ, 2019. – С.76-78.

Загальний список публікацій (за останні 5 років) за посиланням: https://iino.knuba.edu.ua/nauka/2-uncategorised/906-kafedra-arkhitekturno-proektnoji-spravi-2

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

Найменування організації, установи, закладу

Період навчання

Програма чи тематика підвищення кваліфікації

Документ, який підтверджує підвищення кваліфікації

початок

кінець

1

Курси підвищення кваліфікації за категорією «Викладачі ВНЗ ІІІ-ІV р.а. з питань упровадження інноваційних технологій навчання» в Інституті відкритої освіти, ДВНЗ «Університету менеджменту освіти» при Національній академії педагогічних наук України

15 квітня 2013р.

15 листопада 2013р.

«Особливості розробки і впровадження мультимедійної наочності у підготовці майбутніх архітекторів»

Cвідоцтво №12СПВ 016613

2

Курс навчання за програмою викладання САПР Аllplan, що проведено офіційним партнером Компанії Allbau Software GmbH в НАУ.

(Responsible Nemetschek AG Authorized Partner Allbau Software GmbH, Birkenwerder, Germany)

22 квітня 2013р.

25 квітня 2013р.

Курс навчання за програмою викладання САПР Аllplan, розділи: Архітектура та Конструювання.

Сертифікат №0326583

3

Курси підвищення кваліфікації для викладачів та студентів: «Сертифікація користувача базового рівня САПР Allplan» (Сертифікація проведена офіційним партнером концерну Nemetschek AG in CIS countries: Allbau Software GmbH, Berlin)

18 травня 2016р.

20 травня 2016р.

Міжнародна програма сертифікації студентів в

СНД, навчання студентів профільних спеціальностей виконанню архітектурно-конструкторських проектів у середовищі САПР Allplan.

Сертифікація користувача Allplan CAD (basic level)

Сертифікат №9357

4

Курси підвищення кваліфікації для викладачів та студентів: «Сертифікація користувача різних рівнів САПР» в Національному авіаційному університеті. (Сертифікація проведена офіційним партнером концерну Nemetschek AG in CIS countries: Allbau Software GmbH, Berlin)

12 червня 2017р.

15 червня 2017р.

Міжнародна програма сертифікації студентів в

СНД, навчання студентів профільних спеціальностей виконанню архітектурно-конструкторських проектів у середовищі САПР Allplan.

Сертифікація користувача Allplan CAD (Advanced level)

Сертифікат №9623

5

Київський національний університет будівництва і архітектури

10 квітня 2018р.

19 травня 2018р.

«Методика викладання архітектурного проектування (концептуального проектування)»

Свідоцтво №СС02070909181-18

6

Міжнародний AllBau-Campus 2020-2 – он-лайн-курс підвищення кваліфікації для викладачів напрямків архітектура, дизайн, промислове і цивільне будівництво. Сертифікація проведена авторизованим партнером концерну Nemetschek Group in CIS countries: Allbau Software GmbH, Berlin, КНУБА,

ВСП «ІІНО КНУБА»

29 вересня 2020р.

26 жовтня 2020р.

Міжнародні курси підвищення кваліфікації для викладачів напрямків архітектура, дизайн, промислове і цивільне будівництво за програмою Аllplan CAD: Architecture & Engineering & Design

(180 годин 6 кредитів ECTS)

Сертифікат №9894

 

Сертифікати/свідоцтва за посиланням: https://iino.knuba.edu.ua/2017-08-27-11-33-37/kafedry/kafedra-arkhitekturno-proektnoi-spravy/16-kafedra-arkhitekturno-proektnoi-spravy/987-pidvishchennya-kvalifikatsiji-npp  

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА

Основні наукові дослідження Авдєєвої Н.Ю. пов’язані з підвищенням ефективності проектування житлових будинків з об’єктами громадського обслуговування на територіях, наближених до аеропортів, що дозволить поповнити знання проектувальників з упередження негативного впливу аеропорту, розширити творчі можливості архітекторів та буде сприяти підвищенню ефективності проектування в цілому. Також наукові дослідження пов’язані з архітектурно-планувальними засобами захисту міського середовища від терористичної загрози «Моделювання архітектурного середовища міста архітектурно-планувальними засобами захисту від епідеміологічної та терористичної видів загроз». Авдєєва Наталія була відповідальним виконавцем держбюджетної (кафедральної) НДР «Екологічні проблеми формування архітектурного середовища (на територіях наближених до аеропортів)» (№69/10.03.04); відповідальним виконавцем держбюджетної (міжкафедральної) НДР «Концепція розвитку міста Києва в межах Стратегічної ініціативи «Дніпровська перлина» (№ 57/10.01.07); у складі авторського колективу НДР «Підготовлення до видання посібника з архітектурно-планувальної організації житлових утворень малоповерхової забудови» (№ 432–Х07, держ. реєстр. №ДР 0110U004118), НДР «Визначення структури нормативних вимог до проектування житлової забудови» (№ 16/10.03.04), НДР «Розробка рекомендацій та нормативних вимог до проектування міського середовища. Містобудівне рішення житлової забудови» (№ 13/10.01.06), НДР «Розробка методичних основ реабілітації порушеного міського середовища Донбасу» (№ 114/10.01.07), НДР «Модернізація змісту вищої архітектурної освіти в умовах інформатизації суспільства» (№ 80/10.01.06), НДР «Модернізація методичної системи підготовки майбутніх архітекторів» (№16/10.01.06, держ. реєстр. №ДР 0114U001605). Авдєєва Наталія була відповідальним виконавцем архітектурної частини доручення Міністерства Інфраструктури України щодо здійснення підготовки «Інформації для включення до проекту Національної доповіді на тему: «Доступність транспорту та об’єктів транспортної інфраструктури для осіб з інвалідністю»», яка була представлена в грудні 2016 року Адміністрації Президента України та Кабінету Міністрів України (3 д.арк). Авдєєва Н.Ю. проводила наукове консультування у Відділі управління інноваційними проектами освіти НАУ: 1)Керівник робочої групи з підготовки архітектурної частини інвестиційних проектів для засідання міжвідомчої комісії з питань державних інвестиційних проектів від МОН України. 2)Член робочої групи з підготовки проектних заявок НАУ на реновацію відокремлених структурних підрозділів: Слов’янського коледжу (Донецька область), Криворізького коледжу (Дніпропетровська область), Кременчуцького льотного коледжу (Полтавська область), для участі в конкурсі проектів регіонального розвитку України відповідно до плану реалізація «Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року» затвердженої Постановою Кабінету міністрів України (довідка впровадження); 3)Керівник робочої групи архітектурної частини Інвестиційного проекту, який був узгоджений на засіданні міжвідомчої комісії з питань державних інвестиційних проектів: член робочої групи з підготовки інвестиційного проекту щодо організації «Міжнародного центру підготовки пілотів» (відокремленого структурного підрозділу НАУ) в структурі аеропорту «Антонов 2» у Гостомелі, для участі в конкурсі проектів регіонального розвитку України (довідка впровадження).

Результати науково-дослідної роботи представлені на 32 міжнародних науково-практичних конференціях студентів та молодих вчених, семінарах, у 2 міжнародних конгресах, круглих столах, 3 воркшопах, 2 творчих мастер-класах, 1 Бієнале з архітектури (International Biennale of Architecture MBA Kraków 2019).

Досвід роботи: Керівник робочої групи Акредитаційної справ за ОПП «Архітектура будівель та споруд» спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» першого (бакалаврського) освітнього рівня ВСП «ІІНО КНУБА» (Серія УД №11008742 від 12 червня 2019 р.); Керівник робочої групи з розробки ОПП «Дизайн архітектурного середовища» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (НАУ 2017-2018рр.); Член робочої групи з розробки ОПП «Дизайн архітектурного середовища» другого (магістерського) рівня освіти; Розробка Освітніх програм: «Підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти  та «Підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти; Керівник робочої групи Справи з ліцензування для розширення провадження освітньої діяльності в разі збільшення ліцензованого обсягу спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» Національного авіаційного університету за другим (магістерським) рівнем вищої освіти (розробка матеріалів справи); Керівник робочої групи Акредитаційної справи випускової кафедри архітектури ФАБД НАУ (розробка матеріалів справи 2018-2019рр.); Брала участь у проведенні конкурсного відбору вступників на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки фахівців (ОКР «Спеціаліст», ОС «Магістр» НАУ, 2015-2019рр.)

Міжнародна діяльність:

Робота в організаційному комітеті щодо проходження викладачів «Міжнародного «AllBau-Campus 2020-2» он-лайн-курсу підвищення кваліфікації для викладачів напрямків Архітектура, Дизайн, промислове і цивільне Будівництво за програмою Аllplan CAD: Architecture & Engineering & Design» загальним обсягом 180 год., 6 кред. (29 вересня - 26 жовтня 2020р.). Організатори: КНУБА, ВСП «ІІНО КНУБА», Allbau-Software (Німеччина), авторизований партнер Allplan a Nemetschek Groupe. 6 викладачів кафедри АПС отримали підвищення кваліфікації та міжнародні сертифікати. Сертифікація проводилась авторизованим партнером концерну Nemetschek Group in CIS countries: Allbau Software GmbH, Berlin, кафедрою інформаційних технологій в архітектурі КНУБА,

кафедрою архітектурно-проєктної справи ВСП «ІІНО КНУБА».

Посилвння: http://iino.knuba.edu.ua/2017-08-27-11-33-37/kafedry/kafedra-arkhitekturno-proektnoi-spravy/2-uncategorised/132-novyny-kafedry

Показники професійної діяльності

Показник

Усього

Загальна кількість публікацій:

131

-наукових публікацій

131

- наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України, та/або авторські свідоцтва, та / або патентів

41

-наукових публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection;

6

-монографій

-

-навчально-методичних праць

5

-навчальних посібників

1

-підручників

-

Захищено: -докторів наук

- осіб

-кандидатів наук

- осіб

Науковий керівник:

- осіб

Науковий консультант:

- осіб

Наявність науково-популярних та /або консультаційних (дорадчих) та /або дискусійних публікацій з наукової або професійної тематики:

Опубліковано (та в електронному виданні) науково-популярні, концептуальні, дискусійні публікації з наукової та професійної тематики Керівник науково-дослідною роботою студентів, співавтор, редактор 24 Альбомів графічних (курсових) робіт у форматі А3, серед останніх: «Дизайн» (бакалаври): 1) Дизайн-концепція інтер’єру станції Метрополітену Майбутнього – 2 альб. формату А3, 126 с. та 212 с.( 27 студ. 022 «Дизайн»); «Дизайн архітектурного середовища» (магістри):1) Концепція розвитку території в межах Стратегічної ініціативи Дніпровська перлина» (Результати роботи надруковані у Графічній частині науково-дослідної міжкафедральної роботи (№ 57/10.01.07) – 1 альб. формату А3, 56 с. (48 студ.) та представлено на розгляд Головному архітектору міста Києва; 2) Концепція розвитку території в межах міської цільової програми «Київ самобутній» – альб. формату А3, 48 с. (12 студ.) та представлено на розгляд Головному архітектору міста Києва; 3) Концепція розвитку туристичної інфраструктури міста з використанням повітряних, водних, рейкових транспортних зв'язків – альб. формату А3, 66 с. (15 студ.); 4) Концепція розвитку забудови на територіях наближених, до аеропорту «Київ» (Жуляни) – альб. формату А3, 58 с. (12 студ.); 5) Концепція розвитку повітряних транспортних зв'язків санітарної авіації – альб. формату А3, 34с. (8 студ.); 6) Концепція розвитку території Державного музею авіації (Жуляни) – альб. формату А3, 40 с. (10 студ.); 7) Концепція розвитку медійного середовища м. Києва – альб. формату А3, 122с. (18 студ.); 8) Концепція захисту архітектурного середовища міста Києва від терористичної загрози під час проведення пісенного конкурсу «Євробачення - 2017» –  альб. формату А3, 212с. (33 студ.);9) Концепція захисту архітектурного середовища в умовах епідеміологічної та терористичної загроз архітектурно-планувальними засобами – 4 альб. формату А3, 104с. (15 студ.), 80с. (10 студ); 136с. (22 студ.) та 194 (31 студ.). 10) Архітектурна частина Інвестиційного проекту (НАУ) «Концепція реновації Слов’янського коледжу Національного авіаційного університету» – 2 альбоми формату А3, 34с. (8 студ.), що отримав Диплом За актуальність архітектурної розробки на ХХVІІІ Конкурсі підручників, посібників і монографій за ОПП «Архітектура», «Дизайн» вищих навчальних закладів України (м.Рівне, 01-04 жовтня 2019р. НУВГП).

Публікації за посиланням: http://iino.knuba.edu.ua/2017-08-27-11-33-37/kafedry/kafedra-arkhitekturno-proektnoi-spravy/16-kafedra-arkhitekturno-proektnoi-spravy/1051-nayavnist-naukovo-populyarnikh-ta-abo-konsultatsijnikh-doradchikh-ta-abo-diskusijnikh-publikatsij-z-naukovoji-abo-profesijnoji-tematiki

МІЖНАРОДНІ КОНФЕРЕНЦІЇ

Участь у міжнародних конференціях: Приймала участь у 32 міжнародних науково-практичних конференціях студентів та молодих вчених, семінарах, у 2 міжнародних конгресах, круглих столах, 3 воркшопах, 2 творчих мастер-класах, 1 Бієнале з архітектури (International Biennale of Architecture MBA Kraków 2019. Доповідь увійшла в Фінал конкурсу).

1) Неодноразова робота у складі журі Міжнародного науково-практичного конгресу та конференцій.

2) Член організаційного комітету Міжнародної науково-практичної конференції «Просторовий розвиток території: традиції та інновації» (ВСП «ІІНО КНУБА», жовтень 2019, 2020рр.)

3) Заступник голови організаційного комітету та член програмного комітету на V-ІХ Міжнародних науково-практичних конференціях «Архітектура та Екологія» НАУ, (2013-2019рр.).

4) Заступник голови організаційного комітету Міжнародного науково-практичного фестивалю та щорічної сертифікації студентів «САПР Аllplan у архітектурі і будівництві» Міжнародна програма сертифікації студентів СНД, навчання студентів профільних спеціальностей виконанню архітектурно-конструкторських проектів у середовищі САПР Allplan. Сертифікація користувача Allplan CAD (Advanced level) та Курсів навчання за програмою викладання САПР Аllplan, розділи: Архітектура та Конструювання для викладачів НАУ. Сертифікація проводилась офіційним партнером концерну Nemetschek AG in CIS countries: Allbau Software GmbH, Berlin (2013-2018рр);

Сертифікати учасників конференцій за посиланням: http://iino.knuba.edu.ua/2017-08-27-11-33-37/kafedry/kafedra-arkhitekturno-proektnoi-spravy/16-kafedra-arkhitekturno-proektnoi-spravy/106-naukova-robota-kafedry

Керівництво науковою роботою студентів:

1) Керівництво постійно діючим гуртком (2012-2020рр.) та науковою роботою студентів: у співавторстві зі студентами було опубліковано 87 наукових публікації у тому числі 19 з них у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України та наукометричних баз РІНЦ, Google Scholar;

2) Керівництво Студентською архітектурно-проектною групою (2015-2019рр.) з розробки Інноваційних проектів НАУ «ARHAVIA» де студенти 2-6 курсів мають змогу займатись реальним проектуванням зокрема: 1. Керівництво студентами які приймали участь у розробці «Концепції Міжнародного центру підготовки пілотів НАУ, що межує з аеропортом «Антонов» у Гостомелі». У співавторстві (керівник) зі студентами «ARHAVIA»: М.Фіонова, М.Кириленко, М.Личаний, А.Біла (студенти 5-6 курсів, 2017-18рр.); 2. Керівництво студентами які приймали участь у розробці «Концепції реновації Слов’янського коледжу Національного авіаційного університету (відокремленого структурного підрозділу НАУ у м. Слов’янську Донецької області, вул. Центральна, 27)». У співавторстві (керівник) зі студентами «ARHAVIA»: М. Фіонова, А. Оникієнко, Є. Мех, Г. Кравчук, М. Кириленко, В. Шаргородська, М. Личаний, А. Біла (студенти 3-6 курсів, 2018-19рр.); 3. У межах заходів Президії Української академії архітектури, Національної спілки архітекторів України та НАУ (20 квітня по 7 травня 2018р.) було організовано виставку творчих робіт в Будинку архітектора «АРХІТЕКТОР, НАУКОВЕЦЬ, МИТЕЦЬ. Самуїл Миронович Вайнштейн (1918-1996). До 100-річчя з дня народження». У творчому процесі організації виставки також приймали участь студенти «ARHAVIA»: К.Ряба, М.Фіонова, М.Кириленко, А.Оникієнко, В.Щетінін, А.Бородавка, Є.Мех, П.Кухарчук, А.Тарвердян, К.Ремінна, К.Начичко, К.Спасіченко, Д.Костянецька, Д.Бугай, Б.Паламарчук, Г.Кравчук, Н.Дорохова, О.Аксютіна, студенти 1-6 курсів НАУ.

4) Керівництво студентською наукою магістрів кафедри АПС ВСП «ІІНО КНУБА» за спеціальністю 191 «Архітектура та містобудування» (4 публікації 2019-2021рр);

3) Майстер-клас з майстром акварельного живопису І.Трохименко на пленері (головний корпус КПІ). У майстер-класах брали участь викладачі та студенти-дизайнери кафедри АПС ВСП «ІІНО КНУБА» за спеціальністю 022 «Дизайн» (10-30 вересня 2020р., м. Київ);

4) Керівництво науковою роботою 4 студентів-дизайнерів ВСП «ІІНО КНУБА» у міжнародній конференції: V Міжнародна науково-практична конференція «Science and education: problems, prospects and innovations» (4-6 лютого 2021 р. Кіото, Японія).

 

Посилання: http://iino.knuba.edu.ua/novini/903-kultura-ta-mistetstvo-vistavka-misto-yake-mae-podobatis

4) Керівництво студентською громадською діяльністю при співпраці з Головним управлінням містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) у розробці проектних пропозицій для місткої цільової програми «Стратегія розвитку міста Києва до 2025р.», яка має професійне спрямування (співавтор та науковий керівник 23 концепцій) (2012-2021рр.).

Керівництво студентом, який став призером або лауреатом Міжнародних дизайнерських, архітектурно-містобудівних, мистецьких конкурсів, фестивалів та проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі міжнародних конкурсів, інших культурно-мистецьких проектів:

 • Робота у складі організаційного комітету в межах заходів VІ-го Міжнародного Молодіжного Фестивалю Архітектури «ARCHIVISION 2019» номінації ARCHINTEGRATION від Національна спілка архітекторів України та провідного виробника будівельних матеріалів компанії КНАУФ де працювали 5-ма командами учасників під керівництвом 8 т`юторів та куратора конкурсу 30 студентів різного ступеня навчання з різних архітектурних шкіл України: Київ, Одеса, Дніпро, Львів, Полтава, Суми: на Першому етапі архітектурного практикуму (воркшопу) ARCHINTEGRATION на тему: «Єдина концепція модернізації комплексу гуртожитків ПДАБА з обслуговуванням та благоустроєм території»: 1) Робота (т`ютор) однієї з 5 команд (7 студентів), організовано підбір вихідних даних, фотофіксація по завданню сформовано графічного мат. (пропозиції щодо інтер’єрів, перепланування приміщень, ландшафту, озеленення, дизайн середовища гуртожитку ПДАБА) для Репрезентативної доповіді у півфіналі; 2) Перемога (1 місце, заохочувальний приз) команди «ДННК» у тренувально-ознайомчому воркшопі «Мости» (6-9 серпня 2019 р., м. Дніпро); 3) Доповідь на семінарі для практикуючих архітекторів та студентів архітектурних спеціальностей. На Другому етапі Фінал Конкурсу «ARCHIVISION 2019» (22 листопада 2019 р., м. Дніпро). 1) Організація (керівник) подачі дизайн-проекту «Проект покращення умов проживання та праці студентів ПДАБА в гуртожитках по вул. Моссаковського» збірної команди 04-4567 «ДННК» у Фінал. 2) Перемога (1 місце) збірної команди 04-4567 «ДННК» студенти 3-5курсів: К.Дмитренко, В.Губрiй (м.Київ), А. Перпері (м.Одеса), А.Дубень (м.Львів), М.М’якенька, Ю.Терно, (м.Дніпро); Т`ютори команди: Н. Авдєєва, Є. Самойленко (за участю викладачів та студентів ВСП «ІІНО КНУБА» у складі авторського колективу). Команда-переможець отримала грошову винагороду, кришталеву нагороду та Диплом переможця за І місце в номінації ARCHINTEGRATION.

Посилання: http://iino.knuba.edu.ua/novini/671-vi-mizhnarodnij-molodizhnij-arkhitekturnij-festival-konkurs-archivision-2019-sered-peremozhtsiv-v-nominatsiji-archintegration-vikladachi-ta-studenti-iino-knuba

 • Керівництво студентами, які зайняли І-ІІІ призові місця на 10 Міжнародних конференціях серед останніх: 1) VІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Архітектура та Екологія» (31 жовтня - 1 листопада 2016 р.) Диплом І ступеня: Личаний М.І.; Диплом ІІ ступеня: Ковтун Т.О., Біла А.М.; 2) XVI Міжнародна науково-практична конференція молодих учених і студентів «Політ. Сучасні проблеми науки» (квітень 2016р.) Диплом ІІ ступеня: Біла А.М., Диплом ІІІ ступеня: Ковтун Т.О.; 3) IІ Міжнародний науково-практичний конгрес «Міське середовище – ХХI ст. Архітектура. Будівництво. Дизайн» 16 квітня 2016р.: Диплом ІІ ступеня: Волощук С.В., Диплом ІІІ ступеня: Ковлева В.В.; 4) XVIІ Міжнародна науково-практична конференція молодих учених і студентів «Політ. Сучасні проблеми науки» 10 квітня 2017р. Диплом ІІ ступеня: Біла А.М., Диплом ІІІ ступеня: Ковтун Т.О.; 5) XVIІІ Міжнародна науково-практична конференція молодих учених і студентів «Політ. Сучасні проблеми науки» (квітень 2018р.) Диплом ІІ ступеня: Паламарчук Б.В.;
 • З 2011 року Авдєєва Н.Ю. була керівником 46 атестаційних робіт магістрів та бакалаврів з архітектури, що отримали 37 почесних нагород на Міжнародних огляд-конкурсах дипломних проектів (робіт) випускників вищих навчальних закладів за напрямами «Архітектура» і «Дизайн» (2012-2018), що проходили в містах: Дніпро, Санкт-Петербург, Харків, Одеса, Київ, Чернівці, Івано-Франківськ, Полтава. Було отримано Почесні грамоти та Дипломи: 25 – І-го ст., 6 – ІІ-го ст., серед останніх керівництво студентами які отримали: 1) Подяку міського голови Івано-Франківська в спеціальній номінації «За кращу ідею ревіталізації порушених міських просторів»: Волощук С.; 2) Грамота за професіоналізм від Місцевої організації Національної Спілки архітекторів України (НСАУ) в Чернівецькій області: Личаний М.; 3) 2 Почесних диплома в номінації «Архітектура громадських споруд» від ректора ЧНУ ім. Ю.Федьковича: за актуальність теми: Личаний М.; за архітектурні рішення транспортних вузлів: Біла А.; 4) Диплом від Президента Національної спілки архітекторів України: Ремінна К.; 5) Дипломом І ступеня від Президента Української Академії Архітектури: Біла А.; 6) Дипломом журі конкурсу за креативність архітектурних рішень та за найкращу інтерпретацію екологічних ідей в архітектуру житла: Начичко К.
 • Робота у складі реферантур з номінації «Архітектура громадських споруд» на вісьмох Міжнародних огляд-конкурсах дипломних проектів (робіт) випускників архітектурних та художніх спеціальностей вищих навчальних закладів України за напрямами «Архітектура» і «Дизайн» №: ХХ – м. Дніпро (1-15 жовтня 2011р.) ПДАБА; XХІ – м. Харків (8-11 жовтня 2012р.) ХНУБА; XХІІ – м. Одеса (30 жовтня-2 листопаду 2013р.) ОДАБА; ХХІІІ-ХХІV – м. Київ (26-31 жовтня 2015р.) КНУБА; ХХV – м. Чернівці (27 вересня - 1 жовтня 2016р.) ЧНУ ім. Ю. Федьковича; ХХVІ м. Івано-Франківськ (24-28 жовтня 2017р.), ІФНТУНГ; ХХVІІ м. Полтава (05-09 листопада 2018р.) ПНТУ ім. Ю. Кондратюка; ХХVІІІ м. Рівне (01-04 жовтня 2019р.) НУВГП (ВСП «ІІНО КНУБА» вперше взяв активну участь в огляд-конкурсі дипломних проектів (робіт) бакалаврів та магістрів);

Нагороди студентів (дипломи, сертифікати, статті, новини, повідомлення) за посиланням: http://iino.knuba.edu.ua/2017-08-27-11-33-37/kafedry/kafedra-arkhitekturno-proektnoi-spravy/16-kafedra-arkhitekturno-proektnoi-spravy/988-tvorcha-ta-naukova-robota-zi-studentami

Організаційна робота (виставки, профорієнтаційні заходи, конференції, круглі столи, воркшопи):

 • Робота в організаційному комітеті в межах заходів Міжнародної Виставки «Освіта та кар’єра – 2017» та «Освіта за кордоном» (6-8 квітня 2017р., м. Київ), яка проходила у Національному центрі ділового та культурного співробітництва «Український дім». Організовано експозицію виставки від НАУ та співпрацю з питань вищої архітектурної освіти з представниками провідних українських та закордонних вищих навчальних закладів. Організовано круглий стіл на тему: «Концепція захисту архітектурного середовища міста Києва від терористичної загрози під час пісенного конкурсу «Євробачення–2017» для студентів архітекторів та дизайнерів 4-6 курсів, що мали змогу поділитися досвідом навчання та науковою новизною концептуальних підходів до процесу проектування.
 • Робота в організаційному комітеті в межах Виставки-презентації виробничого та наукового потенціалу столиці «Зроблено в Києві» (25 травня 2017р., м. Киів, Експоплаза). Організовано презентацію наукових досягнень та новітніх розробок НАУ.
 • Робота в організаційному комітеті на ІV Міжнародній професійній спеціалізованій виставці «Освіта в Україні. Освіта за кордоном» під гаслом «Гордий вчитися в Україні» (22-24 лютого 2017 р. у Колонній залі КМДА) Організовано експозицію виставки від НАУ у Київській міській державній адміністрації де НАУ отримав почесну нагороду від МОНУ (ГРАН-при);
 • Робота в організаційному комітеті представлення Інноваційних розробок кафедри архітектури НАУ на Міжнародному Форумі «INNOVATION MARKET – 2017» (21 листопада 2017р. м.Київ). На форумі були представлені авторські розробки, що безпосередньо пов’язані з дизайном архітектурного середовища м. Києва.
 • Робота в організаційному комітеті Виставки-презентації концептуальних та дипломних робіт студентів в межах заходів Співпраці з Солом'янською районною в місті Києві державною адміністрацією щодо розроблення та впровадження сучасних енергозберігаючих технологій. Організовано експозицію виставки-презентації в адміністрації під час форуму (05 квітня 2017р.);
 • Проведено профорієнтаційну роботу для ВСП «ІІНО КНУБА»: співпраця з питань вищої архітектурної освіти з представниками провідних українських та закордонних вищих навчальних закладів в межах заходів Міжнародної виставки «Освіта та кар’єра – 2019» та «Освіта за кордоном» (6-8 квітня 2019р., м. Київ), яка проходила у Національному центрі ділового та культурного співробітництва «Український дім».
 • Робота у складі організаційного комітету Виставки «Місто, яке має подобатись» в Картинній галереї Центру культури та мистецтв КПІ імені І. Сікорського та в межах заходу двох авторських майстер-класів: О.Баженової за тематикою «Квіти у різній техніці акварельного живопису» та майстер-клас з майстром акварельного живопису І.Трохименко на пленері (головний корпус КПІ). У майстер-класах брали участь викладачі та студенти-дизайнери кафедри АПС ВСП «ІІНО КНУБА» за спеціальністю 022 «Дизайн» (10-30 вересня 2020р., м. Київ) (Сертифікат учасника виставки та друк в каталозі: 2 картини «Архітектура в техніці акварельного живопису», 2 сертифікати учасника двох майстер-класів за роботи у техніці акварельного живопису на пленері).

Посилання: http://iino.knuba.edu.ua/2017-08-27-11-33-37/kafedry/kafedra-arkhitekturno-proektnoi-spravy/16-kafedra-arkhitekturno-proektnoi-spravy/988-tvorcha-ta-naukova-robota-zi-studentami

Досвід практичної роботи за спеціальністю, наукове консультування установ, підприємств, організацій:

1) Досвід практичної роботи в Дизайні: Національна академія Керівних кадрів культури і мистецтв, Інститут дизайну та реклами, кафедра дизайну середовища (керівник дипломів ОКР «Бакалавр» 2006-2007рр.).

2) Досвід практичної роботи за спеціальністю: ЗАТ «Планета-буд», ДП «Академпроект», КО «Центр містобудування та архітектури» (2002-2007рр.) (акт впровадження).

3) Наукове консультування: Відділ управління інноваційними проектами освіти НАУ: Керівник робочої групи архітектурної частини двох інвестиційних проектів від МОН України, один з яких узгоджено на засіданні міжвідомчої комісії з питань державних інвестиційних проектів (довідка впровадження).

Впровадження за посиланням: http://iino.knuba.edu.ua/2017-08-27-11-33-37/kafedry/kafedra-arkhitekturno-proektnoi-spravy/16-kafedra-arkhitekturno-proektnoi-spravy/106-naukova-robota-kafedry

Здобутки викладача (СЕРТИФІКАТИ, ПОДЯКИ, НАГОРОДИ)

Авдєєвою Н.Ю. отримано: 1) Диплом «За сучасне методичне забезпечення нормативної дисципліни на конкурсі підручників, посібників і монографій за ОПП «Архітектура», «Дизайн» на XХІ огляд-конкурсі дипломних проектів випускників архітектурних та художніх спеціальностей вищих навчальних закладів України у м. Харкові»; 2) Диплом «За актуальність архітектурної розробки» на ХХVІІІ Конкурсі підручників, посібників і монографій за ОПП «Архітектура», «Дизайн» вищих навчальних закладів України (м.Рівне, 01-04 жовтня 2019р. НУВГП).

 

 008  av  45
 057  avv  avvv
 S1  6 2  doviidka
IMG 0019 photo5289819384501614636
   
uken
© Інститут інноваційної освіти КНУБА