У проекті нових державних будівельних норм щодо проектування висотних будинків пропонується встановити вимоги щодо жорсткості сталевих та сталезалізобетонних конструкцій для проектування каркасів висотних будівель.

Про це повідомив заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Лев Парцхаладзе.

Згідно з проектом нових ДБН, вибір конкретної конструктивної системи висотного будинку зі сталевим каркасом має визначатися на основі техніко-економічних розрахунків. Перевагу слід віддавати рамним та рамно-в’язевим системам несучого сталевого каркасу. Товщина стін ядер жорсткості, а також несучих простінків, діафрагм жорсткості може прийматися змінною по висоті. Гнучкість сталевих колон слід приймати згідно з ДБН В.2.6-198:2014 «Сталеві конструкції. Норми проектування».

Також під час розрахунку залізобетонних, металевих та сталезалізобетонних несучих елементів  висотних будинків (колон, пілонів, стін, простінків, діафрагм та ядер жорсткості) потрібно обов’язково враховувати одночасну дію вертикальних і горизонтальних сейсмічних навантажень згідно з ДБН В.1.1-12:2014«Будівництво в сейсмічних районах».

Нові ДБН В.2.2-24:20ХХ «Висотні будинки і комплекси» розробляються ДП «Науково-дослідний інститут будівельного виробництва».

Державні будівельні норми (ДБН) – обов’язкові до виконання нормативні акти, які використовуються під час проектування нових та реконструкції існуючих будівель, кварталів, мікрорайонів відповідно до їх призначення. Наскільки їх зміна виплине на освітній процес в ІІНО КНУБА, цікавимося у завідувача кафедри будівництва та інформаційних технологій, доктора технічних наук, доцента, старшого наукового співробітника Дмитра ПРУСОВА.

«Будівництво висотних будівель – природний етап розвитку великих міст, що зумовлено дефіцитом і, відповідно, великою вартістю земельних ділянок, особливо в центральних ділових районах, інтенсивним зростанням населення і іншими об'єктивними причинами. Об'єкти, які належать до висотного будівництва, розробляються індивідуально з урахуванням всіх специфічних особливостей такого будівництва, а також організації інженерних систем та пожежної безпеки.

Всі вимоги та особливості планування, проектування, будівництва та експлуатації об'єктів висотного будівництва, що запропоновані у нових ДБН, будуть враховані в оновлених програмах підготовки фахівців з промислового і цивільного будівництва (ПЦБ), зокрема у питаннях теорії і методів розрахунку конструкцій висотних споруд із застосуванням систем автоматизованого проектування, а також у програмах підготовки фахівців з міського будівництва і господарства (МБГ), зокрема у питаннях планування і забудови, комплексної реконструкції та експлуатації міських територій з урахуванням висотного будівництва, - повідомив Дмитро Едуардович. – Наш Інститут крокує у ногу з найсучаснішими будівельними інноваціями, тому рівень підготовки фахівців на кафедрі відповідає усім стандартам профільної освіти, а випускники затребувані на ринку праці, як фахівці високого рівня. Кваліфікація фахівця «інженер-будівельник» передбачає широкі можливості працевлаштування. Майбутні фахівці є затребуваними спеціалістами у будівельних компаніях та організаціях, в органах міського управління, проектних інститутах, на керівних посадах у житлово-комунальному комплексі. Після закінчення магістратури випускники можуть працювати на посадах: керівник проектних підрозділів, головний інженер проектів, проектних організацій; керівник будівельного підприємства, установи чи організації; керівник управління міським комунальним господарством; керівник з питання управління та планування розвитком міських територій; керівник комунальних підприємств, установ і організацій».

Переконливим аргументом на користь того, що до вибору місця навчання студенти підходять дуже відповідально, а освіту отримують якісну, є той факт, що більше 90% випускників працюють за відповідною спеціальністю в будівельній галузі.

Відтепер для сертифікованих інженерів-землевпорядників на веб-сервісі e.land.gov.ua доступна послуга з оформлення довідки з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями.

Про можливості послуги розповідає керівник кафедри управління територіями ІІНО КНУБА, доктор економічних наук Олексій Іванович ШКУРАТОВ.

Для кого доступна послуга?

Послуга доступна лише для сертифікованих інженерів-землевпорядників за умови ідентифікації через кваліфікований електронний підпис (КЕП) або електронний цифровий підпис (ЕЦП).

Яку інформацію потрібно мати для отримання довідки?

При оформленні довідки слід зазначати:

  • дані з документа, на підставі якого виникло право власності або користування земельною ділянкою (якщо земельна ділянка перебуває у власності або у користуванні, договір оренди, державні акти на землю);
  • дані Державного земельного кадастру (якщо відомості про земельну ділянку внесені до Державного земельного кадастру).

З детальною інструкцією щодо оформлення довідки можна ознайомитися  за посиланням.

Які ще послуги у сфері землеустрою можна отримати через електронну базу?

На  веб-сервісі e.land.gov.ua  доступні інші електронні послуги для фахівців в сфері землеустрою, зокрема:

  • оформлення витягу з Державного реєстру сертифікованих інженерів-геодезистів та інженерів-землевпорядників;
  • оформлення витягу з Державного реєстру оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок;
  • оформлення дублікату кваліфікаційного сертифіката інженера-землевпорядника.dovidka

Оксана КОРНЕЛЮК

"Отримала диплом за дуже перспективною спеціальністю «Геодезія та кадастр». Навчалася дистанційно. Мала максимально сприятливі умови для того, щоб отримати вищу освіту. Не дивлячись на те, що форма занять заочна, ми отримали дуже якісні зняття і практичні навички".

corneluc

Ярослав КУШИК-СТРЕЛЬНІКОВ

"Працюю на підприємстві Міністерства регіонального розвитку. Це були дуже цікаві півтора року. Буду продовжувати навчання в КНУБА, є здобувачем наукового ступеня кандидата наук. Це дуже велика честь – закінчити цей навчальний заклад".

strelnikov

Анна РИЖАКОВА

«Вищу освіту, яка надає можливість працевлаштування на престижну роботу, в ІІНО КНУБА можуть отримати молоді мами, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною».

razakova

Тетяна ЛЕБЕДЄВА, Ірина НІКОЛАЄНКО

"Отримали диплом магістра за спеціальністю «Менеджмент». Чому рекомендуємо здобувати освіту саме тут? Зручний графік занять, гарні викладачі. Завдяки отриманій освіті отримала підвищення на роботі".

nicolaenko

Валентина ДЯЧЕНКО

"Управлінська спеціальність, яку я здобула в ІІНО, «Менеджмент, організація, адміністрування» дуже допомагає у роботі, тому що я вже працюю у будівельній фірмі. Було дуже цікаво вчитися. Гарні викладачі, яким ми дуже вдячні: Іннола Вікторівна Новикова, Руслан Анатолійович Кубанов, Алла Іванівна Бєлова, багато інших. Хочеться запросити сюди і своїх знайомих, щоб здобули гарну освіту».

diacenko

В урочистій атмосфері відбулося вручення дипломів бакалаврів та магістрів випускникам Інституту, які після закінчення коледжів та технікумів прийняли рішення продовжити навчання та здобути вищу освіту в ІІНО КНУБА.

Це особлива когорта студентів, які вже є досвідченими фахівцями у своїй галузі, бо переважно суміщали роботу і навчання, мають серйозні амбіції щодо кар’єрного зростання, реалізувати які і допомагають отримані знання і навички, засвідчені дипломом престижного Інституту.

Сьогодні система неповної вищої освіти посідає значне місце у задоволенні освітніх потреб особистості і суспільства, а диплом молодшого спеціаліста стає все популярнішим документом про освіту для української молоді. Адже знання та навички, які отримують студенти коледжів і технікумів, є особливо затребуваними на ринку праці. Проте сучасні реалії цього ринку диктують і інші вимоги. Зокрема, щодо необхідності продовження освіти. Випускники коледжу – прекрасні фахівці у своїй галузі, але якщо молода людина хочете розвиватися, розширювати свій кругозір і бути впевненою у завтрашньому дні, рухатися далі, займати керівні посади, потрібно задуматися про отримання додаткової освіти. Деякі вирішують цю проблему за допомогою різноманітних тренінгів, програм, курсів підвищення кваліфікації і т.д. Але є інша категорія людей – бажаючі закріпити та розширити свої навички шляхом здобуття вищої освіти.

Саме для таких людей – цілеспрямованих, амбітних, розумних щороку відкриває свої двері Інститут інноваційної освіти, який є відокремленим структурним підрозділом КНУБА. Інститут є провідним навчальним закладом в системі післядипломної освіти України будівельного профілю.

Головними напрямами його діяльності є підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації фахівців з метою набуття ними вищого освітнього рівня, нової кваліфікації, нової спеціальності на основі раніше здобутих та на основі повної середньої освіти. Підготовка фахівців здійснюється за освітнім рівнем «бакалавр», «магістр».

Навчання проводиться за напрямами підготовки: Будівництво, Геодезія, картографія та землеустрій, Менеджмент, Економіка та підприємництво, Комп'ютерна інженерія.

Студенти цінують те, що навчальні програми, графіки занять і сесій в ІІНО максимально адаптовані до потреб кожного студента. Вони мають гнучкий графік занять та сесій за скороченими термінами. Також мають можливість обрати оптимальну для себе форму навчання – денну, заочну, дистанційну, змішану.

Тож запрошуємо до ІІНО КНУБА!

Детальніше про правила прийому до ВСП "Інститут інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури" у 2019 році дивіться ТУТ

d4

d5

d1

d2

Організовує та проводить захід, який відбудеться у Києв, в «Українському домі», 2-13 квітня, Товариство «Знання»України за підтримки та участі Міністерства освіти і науки України, Національної Академії педагогічних наук України.

Мета виставки: презентація вітчизняних та закордонних навчальних закладів, програм обміну студентами та учнями, вивчення досвіду співпраці з європейськими країнами у галузі освіти та працевлаштування молоді, проведення заходів з питання подальшого розвитку системи освіти, міжнародного співробітництва та впровадження сучасних інноваційних технологій у галузі освіти, ознайомлення майбутніх абітурієнтів з умовами вступу до національних та закордонних навчальних закладів.

0001

520x images.341

uken
© Інститут інноваційної освіти КНУБА