Представники ІІНО КНУБА отримали сертифікати про участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Економіко-управлінські та інформаційно-аналітичні новації в будівництві»

  7-8 червня 2022 року в онлайн-форматі відбулась IV Міжнародна науково-практична конференція «Економіко-управлінські та інформаційно-аналітичні новації в будівництві».

Конференція мала за мету комплексний розгляд і обговорення тенденцій сучасного розвитку економіки, трансформаційні процеси у будівництві та суміжних секторах економіки на основі економічних, управлінських, інформаційних та аналітичних інновацій.

У конференції взяли активну участь та отримали відповідні сертифікати представники ВСП «Інститут інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури»: директор, кандидат технічних наук Олексій Петроченко, заступник директора з науково-педагогічної роботи, міжнародних зв'язків та дистанційного навчання ІІНО КНУБА, професор Іннола Новикова,  завідувачка кафедри економіки, менеджменту та управління територіями, кандидат економічних наук, старший дослідник Вікторія Чудовська, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри економіки, менеджменту та управління територіями Руслан Кубанов, завідувач кафедри цивільної інженерії, кандидат технічних наук, професор Петро Зінич, завідувач кафедри будівництва та інформаційних технологій, доктор технічних наук, професор, старший науковий співробітник Дмитро Прусов, аспіранти Юлія Вітвіцька та Олена Баранова, студенти ІІНО КНУБА.

476

18 09 21 01 772

Нагадаємо, під час заходу за участю керівництва, викладачів й науковців Київського національного університету будівництва і архітектури, роботодавців, стейкхолдерів будівництва та науковців із ЗВО України і Польщі було розглянуто наступну проблематику у відповідних секціях:

  • актуальні проблеми економіки, обліку і управління на державному, галузевому, регіональному рівнях;
  • цифрова трансформація, інформаційно-аналітичні новації в будівництві, економіці, управлінні;
  • економічна безпека в умовах дії воєнного стану;
  • економіко-правові дискусії;
  • моделювання, інформаційні системи, вартісний інжиніринг та ціноутворення в економіці і будівництві;
  • актуальні завдання організації, технології та управління будівництвом;
  • державне і муніципальне управління;
  • зелена економіка і сталий розвиток;
  • ефективність організаційно-технологічних рішень у будівництві;
  • СТУдентська Наукова Секція (СТУНС).
uken
© Інститут інноваційної освіти КНУБА