Організація та стандартизація будівництва. Проектна, виконавча та кошторисна документація

Слухачі ознайомлюються з законодавчою базою з регулювання будівництва та промисловості будівельних матеріалів, вивчають основи нормування у будівництві, стандартизацію продукції, процесів і послуг у сфері будівництва, основи оцінки відповідності і метрології у будівництві.

© Інститут інноваційної освіти КНУБА