Технічний нагляд за будівництвом та безпечною експлуатацією будівель і інженерних споруд

Курс включає вивчення законодавчої та нормативної бази, організації та здійснення технічного нагляду за будівництвом, організації безпечної експлуатації будівель та інженерних споруд, проектно-кошторисної документації, охорона праці.
Термін навчання: дистанційні
Вартість навчання: 2500 грн.

© Інститут інноваційної освіти КНУБА