Інститут звернувся до суду з позовною заявою про стягнення заборгованості щодо оплати за надання освітньої послуги

Позовна заява про стягнення заборгованості за договором про надання освітніх послуг, який укладено між Київським національним університетом будівництва і архітектури в особі ВСП «Інститут інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури» та Товариством з обмеженою відповідальністю  «МЕТІНВЕСТ-ПРОМСЕРВІС»  направлена до Господарського суду Запорізької області – за місцем знаходження відповідача.

Факт виконання ІІНО КНУБА зобов’язання за зазначеним договором у повному обсязі підтверджується підписаним сторонами актом наданих послуг. А от ТОВ «МЕТІНВЕСТ-ПРОМСЕРВІС» свої зобов’язання за договором не виконав, оплату за надані виконавцем послуги не здійснив. Попри направлені на адреси боржника претензії та передсудове нагадування. Граничним строком сплати є 17листопада 2019 року.

Згідно з умовами договору за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за договором сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

Відповідно до ст. 625 ЦК України, боржник, який прострочив виконання грошового зобов’язання, на вимогу кредитора зобов’язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

fb4d5058a0d07c3a42daf3e41f9e79e5d3b3182d

uken
© Інститут інноваційної освіти КНУБА