Інститут подав інформацію для внесення до реєстру атестованих осіб Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

Інститут інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури, як вищий навчальний заклад державної форми власності, на підставі відповідної ліцензії на провадження освітньої діяльності, виданої Міністерством освіти і науки України, здійснює підготовку фахівців з вищої освіти за освітнім рівнем бакалавр, магістр за акредитованою освітньою програмою «Менеджмент» зі спеціалізацією «Менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)».

Навчання здійснюється згідно навчально-тематичного плану підготовки управителів багатоквартирного будинку та керівного складу підприємств ЖКГ, що надають послуги з управління та утримання житлового комплексу, погодженого Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Міністерством освіти і науки України, Київською міською організацією роботодавців житлово-комунальної галузі «Федерація роботодавців ЖКГ м. Києва» у 2013 році.

Щодо вимог Критеріїв, яким повинні відповідати підприємства, установи, організації, що здійснюють професійну атестацію за професією “Менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)” затверджених Постановою Кабінету Міністрів України № 1010 від 28 листопада 2018р. «Деякі питання професійної атестації за професією “Менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)» передбачає, що «компетентність та спроможність підприємства, установи, організації здійснювати професійну атестацію (сертифікацію персоналу), що підтверджується акредитацією їх в Національному агентстві з акредитації на відповідність вимогам міжнародних та національних стандартів, які регламентують діяльність органів із сертифікації персоналу» зазначаємо наступне.

Згідно з Законом України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 14, ст.96)»  сертифікація - підтвердження відповідності третьою стороною, яке стосується продукції, процесів, послуг, систем або персоналу. В той же час, на сьогоднішній день не існує вимог міжнародних та національних стандартів, які регламентують діяльність органів із сертифікації персоналу саме в напряму атестації менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків). За цих умов Національне агентство з акредитації не має підстав проводити акредитацію та оцінювати компетентність та спроможність підприємства, установи, організації здійснювати професійну атестацію (сертифікацію персоналу).

Беручи до уваги зазначене, Київським національним університетом будівництва і архітектури порушено питання перед Комітетом ВРУ з питань організацій державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування та Кабінетом Міністрів України щодо внесення змін до вищезазначеної Постанови КМУ.

На виконання п. 24 Порядку здійснення професійної атестації управителів за професією "Менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)", затвердженого постановою Кабінетом Міністрів України від 28.11.2018 № 1010, Інститут подав інформацію для внесення до реєстру атестованих осіб  Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.

uken
© Інститут інноваційної освіти КНУБА