Роз’яснення щодо кваліфікаційних вимог при проходженні професійної атестації на здобуття професії "менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)"

На численні звернення громадян стосовно роз’яснення щодо кваліфікаційних вимог при проходженні професійної атестації на здобуття професії "менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)" повідомляємо наступне.

До менеджерів (управителів) житлового будинку (групи будинків) встановлені кваліфікаційні вимоги:

  • повна вища освіта напряму підготовки "Менеджмент" (магістр, спеціаліст) без вимог до стажу роботи;

або

  • повна вища освіта (магістр, спеціаліст), стаж роботи за фахом - не менше 2 років та післядипломна освіта за напрямом "Менеджмент"

(Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників «Житлове та комунальне господарство населених пунктів», затверджених Наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 14.06.1999 № 144)

ІІНО забезпечує підготовку для здобуття освітнього ступеня магістр за напрямом «Менеджмент» та проходження курсу на рівні післядипломної освіти за напрямом "Менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)".

Відповідно до ліцензії на провадження освітньої діяльності, виданої Міністерством освіти і науки України, Інститут інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури здійснює професійну атестацію «Менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)».

Відповідно до Постанови КМ України від 28 листопада 2018 року № 1010 «Деякі питання професійної атестації за професією «Менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)», ІІНО КНУБА веде реєстр сертифікатів – інформація про документи з присудження професійних кваліфікацій, виданих Інститутом, що містить інформацію про атестовану особу і статус сертифікатів та розміщується у відкритому доступі на веб-сайті ІІНО КНУБА. Узагальнений перелік осіб, які пройшли професійну атестацію, Інститут направляє Мінрегіону для оприлюднення на веб-сайті відомства.

На запит Інституту інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури від 16.04.2019 р. № 04-12.1/257 Національне агентство з акредитації України (лист від 08.05.2019 р. № 3-5/2-1530) надало роз’яснення, що Інститут інноваційної освіти КНУБА не потребує акредитації в НААУ, оскільки діє на підставі ліцензії, яка видана центральним органом виконавчої влади – Міністерством освіти і науки України.

Також в  ІІНО КНУБА проводяться безкоштовні семінари з актуальних питань ЖКГ, впровадження нових форм управління житлом та кращих проектів енергозбереження.

uprav

uken
© Інститут інноваційної освіти КНУБА