Інститут успішно пройшов відбір для організації підвищення кваліфікації за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

Завдяки ефективній роботі відділу підвищення кваліфікації відокремленого структурного підрозділу «Інститут інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури», інститут успішно пройшов відбір серед навчальних закладів України для організації підвищення кваліфікації безробітних за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття на 2019 рік. Підготовка буде здійснюватися за наступними напрямками: персональний комп’ютер для інженера-будівельника; створення та підтримка WEB-сайтів; тестувальник програмного забезпечення; фахівець з розроблення комп’ютерних програм Java/аndroid

Нагадаємо, відділ підвищення кваліфікації проводить постійно діючі курси підвищення кваліфікації та навчальні курси, по закінченню яких слухачі одержують Сертифікат або Свідоцтво встановленого зразка. Так, у січні успішно завершили навчання слухачі курсу підвищення кваліфікації за програмою" Бухгалтерський облік і аудит ". Вони виконали власні навчальні проекти та успішно склали комплексний іспит.

Впродовж року укладено договір про надання освітніх послуг з підвищення кваліфікації за напрямом «Спеціаліст з продажу нерухомості» та у січні успішно пройшла навчання перша група слухачів, які отримали професійну підготовку для проведення операцій з об’єктами нерухомості на території України.

Наразі проходять навчання слухачі курсів за програмою «Менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)», курси підвищення кваліфікації з питань педагогіки вищої школи педагогічних працівників вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації, за дистанційною формою навчання.

Протягом року відділ організовує роботу атестаційної комісії з проходження атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою як за графіком, так і в індивідуальному порядку.

Інститут ініціював проведення курсів підвищення кваліфікації сертифікованих інженерів-землевпорядників та сертифікованих інженерів-геодезистів у дистанційній форми навчання та отримав відповідний дозвіл Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру.

Найближчим часом планується підготовка кандидатів в аудитори у галузі стандартизації, сертифікації, метрології та якості з подальшим залучанням їх у проведенні навчального процесу на курсах в ІІНО КНУБА.

Відкрито нові напрямки курсів підвищення кваліфікації: використання дистанційних технологій в освітньому процесі; ынженер-консультант у будівництві; дизайн інтер’єрів приміщень.

Відділ підвищення кваліфікації 

uken
© Інститут інноваційної освіти КНУБА