Монографія «Теоретико-методологічний базис управління якістю житлового будівництва, підвищення комфортності та екологічності при комплексній забудові територій» від науковців ІІНО КНУБА

Професорсько-викладацький склад ІІНО КНУБА з залученням провідних фахівців КНУБА підготував монографію  ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ БАЗИС УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА, ПІДВИЩЕННЯ КОМФОРТНОСТІ ТА ЕКОЛОГІЧНОСТІ ПРИ КОМПЛЕКСНІЙ ЗАБУДОВІ ТЕРИТОРІЙ, яка є ґрунтовним науковим виданням та охоплює актуальні питання управління якістю житлового будівництва з економічного, технічного та архітектурного аспекту. В підготовки монографії взяли участь керівництво ІІНО КНУБА, завідувачі кафедр, провідні науковці інституту, аспіранти.  У монографії представлено теоретичні та практичні аспекти формування сучасних систем управління якістю житлового будівництва, досліджено концепції управління та розвитку сфери житлового будівництва, проаналізовано стан мікроклімату в мобільних будівлях і спорудах, визначено методологічні засади еколого-орієнтованого містобудівного проектування, як фактору підвищення комфортності та екологічності при комплексній забудові територій, теоретико-методологічні та практичні підходи екологічної реконструкції масової житлової забудови, розроблені шляхи підвищення екологічності висотної забудови на основі теоретико-методологічних засад біокліматичної архітектури. Монографія значно розширює поле вітчизняних досліджень, формує базу для подальшого поглибленого вивчення складних явищ управління якістю житлового будівництва та підвищення комфортності та екологічності при забудові. Буде корисною для викладачів і студентів вищих навчальних закладів, а також науковців і фахівців-практиків.

uken
© Інститут інноваційної освіти КНУБА