На кафедрі управління територіями відбулось вручення дипломів 43 студентам


На кафедрі управління територіями відбулось вручення дипломів 43 студентам освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр" напряму 6.080101 "Геодезія, картографія та землеустрій".

Керівництво Інституту інноваційної освіти та співробітники кафедри привітали випускників та запропонували продовжити навчання за спеціальністю "Геодезія та землеустрій" на здобуття освітнього рівня "Магістр".

 

uken
© Інститут інноваційної освіти КНУБА