«Геоінформатика-2018: теоретичні та прикладні аспекти»


Всеукраїнська асоціація геоінформатики (ВАГ) разом з Європейською асоціацією гео­вчених та інженерів (EAGE) планують проведення XVІI міжнародної конференції «Геоінформатика: теоретичні та прикладні аспекти», яка відбудеться 14-17 травня 2018 р. в Києві.

Тематичні напрями роботи конференції:
- енергетична незалежність україни - геоінформаційні шляхи вирішення проблеми;
- геоінформатика інноваційний погляд на землю;
- геоінформаційні дослідження для розвідки вуглеводневих родовищ;
- геоінформаційні дослідження в розвідці рудних родовищ;
- створення інтегрованих геологічних баз даних для ефективного природокористування та управління;
- геологічне моделювання;
- математичні методи та комп'ютерні технології в геофізиці та геології;
- дистанційне зондування землі для геонаук;
- data mining та системи прийняття рішень;
- геоінформаційне забезпечення моніторингу небезпечних природних та техногенних процесів;
- застосування безпілотних літальних апаратів для геоінформаційних досліджень.

uken
© Інститут інноваційної освіти КНУБА