25 червня на кафедрі архітектурно-проектної справи ВСП "ІІНО КНУБА" пройшли захисти дипломних проектів магістрів

uken
© Інститут інноваційної освіти КНУБА