Вартість одного року навчання студентів ІІНО КНУБА (громадян України) вступу 2020 року

Вартість одного року навчання студентів ІІНО КНУБА (громадян України) вступу 2020 року

Спеціальність  код Освітня програма  бакалавр   магістр
                  (Спеціалізація)  
Будівництво та цивільна інженерія     денна заочна вечірня денна заочна
  Міське будівництво та господарство 15800 9700   16500 12800
192 Промислове та  цивільне будівництво 15800 9700   16500 12800
  Теплогазопостачання і вентиляція  15800 9700   16500 12800
  Водопостачання та водовідведення 15800 9700   16500 12800
  Автомобільні дороги, вулиці та дороги населених пунктів 15800 9700   16500 12800
  Організація та економіка будівництва _ _   16500 12800
Геодезія  та землеустрій   Геодезія  та землеустрій 15800 9700   _ _
193 Інженерна геодезія _ _   16500 12800
  Землеустрій та кадастр _ _   16500 12800
Архітектура та містобудування 191 Архітектура будівель і споруд 21800   14300 23500 18200
Дизайн 022 Дизайн середовища 17600 11000   _ _
Економіка 051 Економіка 15800 9700   16500 12800
Публічне управління та адміністрування 281 Публічне управління та адміністрування 15800 9700   _ _
Менеджмент 073 Менеджмент 15800 9700   16500 12800
Комп"ютерна інженерія 123 Комп"ютерні системи і мережі 15800 9700   _ _uken
© Інститут інноваційної освіти КНУБА