Склад Науково-методичної ради

Склад Науково-методичної ради ВСП «ІІНО КНУБА»

затверджений Наказом директора ВСП «ІІНО КНУБА»

від 08.09.2021р., № 04-03/27.

Голова НМР:

ПРУСОВ Дмитро Едуардович – завідувач кафедри будівництва та інформаційних технологій.

Заступник голови НМР:
ЧУДОВСЬКА Вікторія Анатоліївна
 завідувач кафедри економіки, менеджменту та управління територіями.

Секретар НМР:


ВІТВИЦЬКА Юлія Сергіївна
викладач кафедри будівництва та інформаційних технологій.

Члени НМР:

САЛОЇД Наталія Володимирівна – заступник директора з навчально-методичної роботи.

   

НЕЧЕПОРЧУК Надія Володимирівна – заступник керівника навчального відділу.

   

АВДЄЄВА Наталія Юріївна – завідувач кафедри архітектурно-проєктної справи.

   

ЗІНИЧ Петро Лукинович – завідувач кафедри цивільної інженерії.

   

НОВИКОВА Іннола Вікторівна – заступник директора з науково-педагогічної роботи, міжнародних зв'язків та дистанційного навчання.

   

СТАВРОЯНІ Сергій Миколайович – помічник директора з адміністративних питань.

 
БІБЕР Світлана Гаврилівна – старший викладач кафедри архітектурно-проєктної справи.


КУБАНОВ Руслан Анатолійович
– доцент кафедри економіки та менеджменту.

МАКАТЬОРА Дмитро Анатолійович –
 керівник навчального відділу.
© Інститут інноваційної освіти КНУБА