Склад кафедри

На кафедрі працюють 17 викладачів, з них 3 доктори наук, 10 кандидатів наук, 3 викладача та асистент.

Завідувач кафедри
Новикова Іннола Вікторівна
 

Доктор економічних наук, доцент


Закінчила у 1994 році Національний університет ім. Тараса Шевченка, спеціальність «Економіка і управління науковими дослідженнями», доктор економічних наук з 2016 року, доцент з 2006р. Має більше 60 наукових праць, в тому числі 2 навчальних посібника з грифом МОН України. Підготувала до захисту як науковий керівник 6 кандидатів економічних наук, була опонентом більше 10 дисертацій на здобуття ступеня кандидата економічних наук.

Список науково-педагогічного складу кафедри економіки та менеджменту

Колектив кафедри:

Бєлова Алла Іванівна, доктор економічних наук, доцент, 
(Автор наукових робіт:https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=UMAov5AAAAAJ&view); 
Бондарчук Наталя Валеріївна,кандидат економічних наук, доцент

Кубанов Руслан Анатолійович, кандидат педагогічних наук, доцент
Климчук Марина Миколаївна,кандидат економічних наук, доцент
Рижаков Дмитро Андрійович,кандидат економічних наук, доцент
Неживенко Алла Петрівна,кандидат економічних наук, доцент
Цифра Тетяна Юріївна,кандидат економічних наук, доцент

Отенко Ірина Павлівна, доктор економічних наук, професор
Даневич Олександр Степанович, кандидат економічних наук, доцент
Івахненко Ірина Сергіївна, кандидат економічних наук, доцент,
Денисюк Ольга Василівна, кандидат економічних наук, доцент.
Шпаков Андрій Васильович,кандидат технічних наук, доцент
Ільїна Тетяна Анатоліївна,викладач
Сотнікова Ірина Миколаївна,викладач
Лаврухіна Катерина Олександрівна,викладач
Тетенко Вікторія Володимирівна, асистент

 

uken
© Інститут інноваційної освіти КНУБА