На кафедрі управління територіями відбулось вручення дипломів 43 студентам освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр" напряму 6.080101 "Геодезія, картографія та землеустрій".

Керівництво Інституту інноваційної освіти та співробітники кафедри привітали випускників та запропонували продовжити навчання за спеціальністю "Геодезія та землеустрій" на здобуття освітнього рівня "Магістр".

 


20 березня 2018 року було проведено 
відкриту лекцію з дисципліни "Ділове адміністрування" кандидатом педагогічних наук, доцентом, доцентом кафедри економіки та менеджменту 
Кубановим Русланом Анатолійовичом.

На лекції були присутні студенти групи МО-17-2М та співробітники кафедри економіки та менеджменту.

 

 


Всеукраїнська асоціація геоінформатики (ВАГ) разом з Європейською асоціацією гео­вчених та інженерів (EAGE) планують проведення XVІI міжнародної конференції «Геоінформатика: теоретичні та прикладні аспекти», яка відбудеться 14-17 травня 2018 р. в Києві.

Тематичні напрями роботи конференції:
- енергетична незалежність україни - геоінформаційні шляхи вирішення проблеми;
- геоінформатика інноваційний погляд на землю;
- геоінформаційні дослідження для розвідки вуглеводневих родовищ;
- геоінформаційні дослідження в розвідці рудних родовищ;
- створення інтегрованих геологічних баз даних для ефективного природокористування та управління;
- геологічне моделювання;
- математичні методи та комп'ютерні технології в геофізиці та геології;
- дистанційне зондування землі для геонаук;
- data mining та системи прийняття рішень;
- геоінформаційне забезпечення моніторингу небезпечних природних та техногенних процесів;
- застосування безпілотних літальних апаратів для геоінформаційних досліджень.


20 березня розпочалась Міжнародна будівельна виставка!

Інститут інноваційної освіти прийняв участь разом із Київським національним університетом будівництва і архітектури в INTER BUILD EXPO.
Встигніть відвідати захід, який проходить 20-23 березня в Міжнародному виставковому центрі.

 

 

16 березня у Кам’янець-Подільську відбулася професійна орієнтація студентів Коледжу будівництва, архітектури та дизайну для подальшого навчання у ВСП «Інститут інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури».

Зустріч проводили директор Михальченко О.А., завідувач кафедри архітектурно-проектної справи Ковальська Г.Л., завідувач кафедри економіки та менеджменту Новикова І.В. Під час зустрічі студенти виявили зацікавленість у подальшому навчанні. Представники інституту були ознайомлені з навчальним процесом, що відбувається у коледжі.

 

uken
© Інститут інноваційної освіти КНУБА