Кафедра економіки, менеджменту та управління територіями

Друк

Спецiальності за якими кафедра здійснює підготовку та випуск БАКАЛАВРІВ:

Галузь знань «СОЦІАЛЬНІ ТА ПОВЕДІНКОВІ НАУКИ»
051 «Економіка» ОП «Економіка». 
Галузь знань «УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ»
073 «Менеджмент»  ОП «Менеджмент».
193 «Геодезія та землеустрій»  ОП «Геодезія та землеустрій»
 

Спецiальності за якими кафедра здійснює підготовку та випуск МАГІСТРІВ:

Галузь знань «СОЦІАЛЬНІ ТА ПОВЕДІНКОВІ НАУКИ»
051 «Економіка»  ОП «Економіка». 
Галузь знань «УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ»
073 «Менеджмент» ОП «Менеджмент».
Галузь знань «АРХІТЕКТУРА ТА БУДІВНИЦТВО» 
192 «Будівництво та цивільна інженерія» ОП «Міське будівництво та господарство (фахове спрямування: Організація та економіка будівництва)».
193 «Геодезія та землеустрій» ОП «Землеустрій та кадастр; Інженерна  геодезія».


Сфера професійної діяльності випускників:

Спеціальність 073 «Менеджмент»

керівник підприємства на різних рівнях управління, заступник керівника; 

викладач та науковий співробітник вищих навчальних закладів;

фахівець із управління персоналом і трудовими відносинами; 

менеджер із питань комерційної діяльності та управління ресурсами.


Спеціальність 051 «Економіка»

науковий співробітник у науково-дослідних організаціях та лабораторіях;

викладач та науковий співробітник вищих навчальних закладів;

керівник підприємства (підрозділу), комерційний директор, заступник директора з економічних питань;

економіст, начальник фінансово-економічної служби;

керівник економічних, фінансових та адміністративних підрозділів підприємства.

Спеціальність 192 «Будівництво та цивільна інженерія» ОП «Міське будівництво та господарство (фахове спрямування: Організація та економіка будівництва)»

керівник будівельних установ

керівник в галузі будівництва

економіст, керівник економічних підрозділів будівельної сфери

Спеціальність 193 «Геодезія та землеустрій», ОПП «Землеустрій і кадастр»

Працевлаштування можливе у:

Спеціальність 193 «Геодезія та землеустрій», ОПП «Інженерна геодезія»

Працевлаштування можливе у: