Наукова робота кафедри

Друк

 Науково-дослідна робота кафедри тісно пов’язана з іншими спорідненими кафедрами КНУБА. Результати досліджень оприлюднюються на міжнародних, всеукраїнських та університетських конференціях, регіональних науково-методичних семінарах, у монографіях та наукових статтях науково-технічних збірників.

Професорсько-викладацький склад кафедри проводить навчальний процес у поєднанні з науково-дослідною роботою. На сучасному етапі триває науково-дослідна робота над вдосконаленням навчальних програм, створенням методичних комплексів навчальних дисциплін, навчальних посібників і конспектів лекцій, впровадженням в освітянський процес інформаційних і мультимедійних технологій, підготовкою навчально-методичних комплексів з дисциплін навчального плану за спеціальністю «Архітектура і містобудування».

Наукова діяльність кафедри здійснюється за наступними напрямками:

Навчальний посібник «Проектування, інженерно-технічне впорядкування та експлуатація водоохоронних зон водних об’єктів»

Загальний список публікацій навчально-педадогічних працівників кафедри:

Сертифікати учасників конференцій:

Міжнародна наукова та творча діяльність викладачів