Запрошуємо на курси підвищення кваліфікації! Персональний комп’ютер для інженера-будівельника

Друк

Будівельний сектор починає цінувати новітні цифрові технології. Завдяки комп'ютерному дизайну та віртуальній реальності різноманітні архітектурні середовища і виробничі потоки об’єднуються в єдину наочну презентацію, якою можна пересуватися. В результаті  помилки - наприклад, брак освітлення чи незручне розміщення опорних колон - легко помітити до початку будівництва, що допомагає клієнтам заощаджувати до 40% оплачуваного часу, а на світ з'являються будівлі, які, здавалося б, побудувати неможливо.  

Фахівці стверджують, що у будь-якому будівельному проекті 30% чи більше загального бюджету витрачається на виправлення помилок, непомітних на етапі розробки. Шалені гроші кидаються на вітер через старі стандарти, коли всі проекти існували лише на папері, у двовимірних кресленнях.  Передові  розробки  докорінно змінюють координацію зусиль та спільну людську працю. 

Докорінно змінються і сама організація праці в будівельних організаціях та установах. Різноманітні мобільні додатки дозволяють робітникам облікувати свої години на смартфоні, автоматично передаючи ці звіти на затвердження виконробам. За GPS-даними виконроби можуть відстежувати, де саме перебували працівники у той чи інший час. Це також дозволяє вчасно помічати затримки у роботах.

Можливості комп’ютерних технологій необмежені. І перший крок на шляху опанування ними можна зробити в ІІНО КНУБА.

Серед курсів підвищення кваліфікації, які пропонує своїм слухачам ІІНО КНУБА, все більшої популярності набувають курси, призначені для підвищення кваліфікації фахівців з використання комп’ютерних програм АВК, AUTOCAD та ARHICAD. 

1

Під час навчання, яке проводять висококваліфіковані викладачі ІІНО КНУБА, провідного навчального закладу в системі післядипломної освіти України будівельного профілю, на сучасному комп’ютерному обладнанні, слухачі, зокрема, ознайомлюються з професійними методичними матеріалами з кошторисного нормування і принципами ціноутворення у будівництві та правилами складання кошторисної документації.

2

3

4

5

Знання і навички, які отримують слухачі курсів, надають їм серйозні перспективи щодо працевлаштування у вітчизняних та міжнародних кампаніях та достойної заробітної плати, про що свідчить проведений аналіз інформації, яка міститься на офіційних інтернет-ресурсах.

6

Нагадаємо, Інститут інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури, як провідна установа з підготовки фахівців будівельної галузі, проводить постійно діючі курси підвищення кваліфікації та навчальні курси.

По закінченню курсів слухачі одержують Сертифікат або Свідоцтво встановленого зразка.

Більш детальна інформація на сайті Інституту.