Вітаємо випускників-бакалаврів спеціальності "Промислове та цивільне будівництво"!

Друк

На кафедрі будівництва та інформаційних технологій Інституту інноваційної освіти КНУБА  успішно завершили навчання 214 фахівців на здобуття освітнього ступеня "бакалавр" за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія», освітньо-професійна програма  «Промислове та цивільне будівництво».

Кваліфікаційні екзаменаційні комісії визначили досить високий рівень підготовки студентів та в результаті проведених кваліфікаційних екзаменів, на підставі письмових робіт та співбесід, було присвоєно освітній ступінь "Бакалавр з будівництва" 214 фахівцям за спеціальністю «Будівництво та цивільна інженерія», освітньо-професійна програма  «Промислове та цивільне будівництво».

Область професійної діяльності випускників освітньої програми «Промислове та цивільне будівництво»  – створення об’єктів у галузі будівництва та цивільної інженерії, що включає проєктування, будівництво (нове будівництво, реконструкцію, реставрацію, капітальний ремонт) та експлуатацію об’єктів; проектування промислових і цивільних споруд; організацію та управління будівельним виробництвом; розрахунки інженерних конструкцій із застосуванням систем автоматизованого проектування; інженерної підготовки та комплексної реконструкції будівель і споруд.

Випускники освітньої програми «Промислове та цивільне будівництво» є затребуваними спеціалістами у будівельних компаніях та організаціях, в органах міського управління, проєктних інститутах, на керівних посадах будівельних підприємств, установ та організацій.

budddd

Переконливим аргументом на користь того, що до вибору місця навчання наші студенти підходять дуже відповідально, а освіту отримують якісну, є той факт, що більше 90% випускників кафедри будівництва та інформаційних технологій ІІНО, працюють за відповідною спеціальністю в будівельній галузі.

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО ВСП "ІНСТИТУТ ІННОВАЦІЙНОЇ ОСВІТИ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ" У 2021 РОЦІ