«Будівництво та цивільна інженерія» - спеціальність майбутнього

Кафедра цивільної інженерії ІІНО КНУБА є випускаючою кафедрою, яка готує бакалаврів та магістрів зі спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія». Вона є правонаступницею кафедри інженерних систем будівель і споруд, яка була заснована в 1993 році.
Очолює кафедру кандидат технічних наук, дійсний член Академії будівництва і архітектури України, професор Зінич Петро Лукинович.

Розповідаючи про свій дуже цікавий шлях у професію (інтерв’ю дивіться за посиланням), Петро Лукинович порівнює фахівців, які навчаються за освітніми програмами спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія», з лікарями і наголошує, що вони є дуже затребуваними на ринку праці і їх професійна діяльність відіграє надзвичайно важливу роль у сучасному суспільстві: «Це спеціалізація майбутнього, де реалізуються творчі задуми, креативність в архітектурно-будівельних проєктах та формується безпечне і комфортне середовище для діяльності людей. Представники цієї професії, наші випускники, турбуються про здоров’я людей, забезпечуючи їх чистою водою, повітрям, теплом…». 

Унікальність спеціалізації «Будівництво та цивільна інженерія» полягає ще й у тому, що вона поєднує знання, необхідні архітектору, планувальнику та інженеру-будівельнику. Отримати ці знання і оволодіти необхідними професійними навичками можна в ІІНО КНУБА.

«Ми дуже раді, що допомагаємо вирішувати надзвичайно важливу проблему для нашої молоді, яка навчається в закладах 2 рівня акредитації – коледжах, технікумах. Закінчивши ці навчальні заклади і отримавши освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший  спеціаліст», вони приймають важливе рішення продовжувати освіту. А наш навчальний заклад створює усі необхідні умови, щоб наші студенти, за необхідності, могли поєднувати навчання і роботу. Причому, ми ретельно опрацювали нові інтегровані навчальні плани і знайшли можливість без втрати якості освіти скоротити термін навчання для бакалаврів до 1 року і 10 місяців. Також впроваджуються прогресивні форми навчання, які поєднують заочну форму, дистанційну, що дає можливість студенту опрацьовувати новий матеріал під керівництвом викладачів, перебуваючи поза межами Інституту».

Спеціалізація «Будівництво та цивільна інженерія» – елітна і широко затребувана, як у сфері будівництва та житлово-комунального господарства, так і муніципального управління всіх рівнів.

Сфера професійної діяльності випускників включає
проєктування будівель та споруд; проектування міст, районів, площ, садово-паркових об'єктів; розробку дизайн-проєктів інтер'єрів приміщень; підготовку графічних креслень та розрахунків; координацію процесу розробки проєктної документації на всіх етапах; авторський нагляд за будівництвом архітектурних об’єктів.

Основне завдання фахівців зі спеціалізації «Міське будівництво і господарство» полягає в розробці містобудівних програм і проєктів, спрямованих на забезпечення і підтримку збалансованого стану міста та його систем в ході еволюційного розвитку.

Студенти спеціалізації „Будівництво та цивільна інженерія” набувають навичок раціонального проєктування нових міських масивів та житлових і громадських будівель, а також реконструкції окремих будівель і споруд із урахуванням нормативних вимог до планування житлової забудови.

У поєднанні із навчальним процесом на кафедрі цивільної інженерії проводиться науково-дослідна робота.
Професорсько-викладацький склад кафедри знаходиться у тісній взаємодії зі спорідненими кафедрами КНУБА (теплогазопостачання і вентиляції, водопостачання і водовідведення). Результати наукових досліджень доповідаються на університетських, всеукраїнських і міжнародних науково-практичних конференціях, регіональних науково-методичних семінарах, у наукових статтях та монографіях, наукових журналах та науково-технічних збірниках.
Тематика наукових досліджень професорсько-викладацького складу співпадає з напрямом підготовки фахівців для економіки України.

Приєднуйтесь до нашої команди!

s

79888057 1429133227235212 2682679338070966272 o

Фото з архіву інституту

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО ВСП "ІНСТИТУТ ІННОВАЦІЙНОЇ ОСВІТИ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ" У 2021 РОЦІ

uken
© Інститут інноваційної освіти КНУБА