Нормативно - правові документи

Друк

Положення про ВСП ІІНО КНУБА

Витяг з Єдиного держреєстру

Концепція розвитку Інституту інноваційної освіти на 2018-2022 роки

Положення про оцінювання рейтингу кафедр

Положення про дистанційне навчання