Ліцензування та акредитація

Друк

Експертні висновки

Відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

Сертифікати

Провадження освітньої діяльності у відокремленому структурному підрозділі «Інститут інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури» здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України серії АЕ № 636495 від 19.06.2015 року та відомостей Міністерства освіти і науки України щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти.