Зростання популярності ІІНО КНУБА серед іноземних студентів – результат успішної міжнародної діяльності Інституту та відповідності високим стандартам європейської освіти

Друк

Однією з особливостей цьогорічної Вступної кампанія стало значне зростання кількості громадян іноземних держав, які висловили бажання навчатися в ІІНО КНУБА.  Популярними серед  іноземних громадян є наступні спеціалізації: архітектура будівель і споруд; промислове та цивільне будівництво; міське будівництво та господарство; менеджмент в будівництві; економіка. Продовжуватиме адміністрація ІІНО КНУБА активну діяльність в напрямку розширення і розвитку міжнародних зв’язків і у навчальному році, який вже успішно стартував.

licely

arhan

africa

Тому серед основних напрямів розвитку Інституту інноваційної освіти КНУБА, які окреслено в презентованих директором Інституту, професором Олександром Никитюком завданнях на новий 2019-2010 навчальний рік, подальша активізація міжнародної діяльності, підготовка студентів до здійснення професійної діяльності на рівні світових стандартів визнані важливим пріоритетом.

Адміністрацією Інституту поставлено завдання запровадження викладання англійською мовою на кожній кафедрі  за наявності  іноземних студентів англомовної форми навчання, буде розроблено  комплекс  навчально-методичних матеріалів для проведення занять з іноземними громадянами англійською та російською мовами. Для досягнення цієї мети заплановано організувати навчання на курсах з вивчення англійської мови, яке сприятиме підвищенню рівня володіння викладачами ІІНО англійською мовою.

Міжнародна діяльність Інституту спрямована на забезпечення його інтеграції з міжнародною спільнотою, отримання навчальним закладом додаткових можливостей щодо прискореного розвитку в межах Болонського процесу і Європейської інтеграції.

Контакти з вищими навчальними закладами інших країн дозволяють значно підвищити кваліфікацію співробітників шляхом проведення спільних наукових досліджень, організації стажування професорсько-викладацького та студентського складу, покращити або розробити нові освітні програми та дисципліни, організувати обмін викладачами та студентами.

Серед заходів міжнародного рівня, які відбулися лише останнім часом, - підписання Меморандуму про взаєморозуміння між КНУБА та Азербайджанським університетом будівництва і архітектури, угоди про співпрацю між ІІНО КНУБА з Західнопоморським технологічним університетом Щеціні, з Університетом Ла Коруньї (Іспанія).

Розширенню і розвитку міжнародних зв’язків великою мірою сприяє і підписання Меморандуму про співпрацю між Національним експертно-будівельним альянсом України та ІІНО КНУБА. Налагоджено ефективну співпрацю з ГС «Національний експертно-будівельний альянс України», Асоціацією Інженерів-Консультантів України (АІКУ), що є єдиним представником міжнародної інженерної федерації FIDIK (міжнародна  федерація інженерів-консультантів), що дозволяє розширювати спектр освітніх послуг і наближати до прогресивних європейських стандартів.

На початку червня відбувся Всеукраїнський конкурс архітектури і урбаністики «Ukrainian Urban Awards»,  в якому співробітники кафедри будівництва та інформаційних технологій ІІНО КНУБА переймали європейській досвід щодо сучасних тенденцій планування міста на шляху його сталого розвитку.

Успішною стала ділова зустріч «Успішний експорт відповідності продукції вимогам ЄС» за участю керівника Проекту «SME export compliance under DCFTA» з Великої Британії.

ІІНО КНУБА став учасником престижного міжнародного форуму EduData Sammit 2019 у Лондоні.

У найближчих планах - організація  та проведення на базі  ІІНО двох престижних міжнародних науково-практичних конференцій.  

«Прогресивні зміни, які ми ініціювали і активно впроваджуємо у навчальний процес, роблять ІІНО КНУБА привабливим не лише для вітчизняних студентів. Високий професійний рівень професорсько-викладацького складу Інституту, який підтверджується міжнародними сертифікатами і дипломами, можливість отримувати вищу освіту чи навіть паралельно дві вищі освіти, поєднуючи навчання з роботою по спеціальності, форма навчання за вибором студента з врахуванням усіх його можливостей чи обмежень – важливі аргументи на користь нашого Інституту. Цьогоріч кількість вступників зросла порівняно з минулим роком майже на чверть. Це свідчення того, що Інституту рухається у правильному напрямку, нам довіряють. І ми обов’язково виправдаємо очікування наших студентів», - наголосив, оцінюючи підсумки вступної кампанії 2019, директор Інституту інноваційної освіти КНУБА, професор Олександр Никитюк.