Успішний захист кваліфікаційних магістерських робіт – важливий етап з фахового росту магістрів ОП «Теплогазопостачання і вентиляція» і «Водопостачання та водовідведення». Вітаємо!

Друк

Завершено важливий етап з фахового росту магістрів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» ОПП «Теплогазопостачання і вентиляція» і «Водопостачання та водовідведення».

Протягом 4-х днів із 26 по 29 січня 2022 року у ВСП «ІІНО КНУБА» по кафедрі цивільної інженерії відбувалися захисти кваліфікаційних магістерських робіт студентами-магістрантами, котрі навчались за освітніми програмами «Теплогазопостачання і вентиляція» і «Водопостачання та водовідведення». Захисти пройшли на високому професійному рівні, засвідчивши результати успішного навчання в стінах Інституту інноваційної освіти. Магістерські роботи відображали сучасні передові технології в області створення комфортного повітряного мікроклімату будівель і споруд, та отримання високоякісної питної води, захисту навколишнього повітряного та водного середовища від шкідливих забруднювачів технологічних процесів.

Екзаменаційні комісії під головуванням колишніх випускників Київського національного університету будівництва і архітектури, а нині  відомих фахівців Кишкаря Павла Олексійовича – начальника управління департаменту системи розподілу природного газу ТОВ «Регіональна газова компанія» та Коваленка Віктора Федоровича – директора ПП «Форвард і інжініринг», високо оцінила результати навчання та захисту магістерських робіт їх авторів.

Завідувач кафедри цивільної інженерії кандидат технічних наук, професор кафедри Зінич Петро Лукинович висловив подяку Екзаменаційній комісії за успішну роботу і запевнив, що професорсько-викладацький склад кафедри і надалі докладатиме  максимум зусиль для підготовки висококваліфікованих спеціалістів-випускників для України.

20220128 100314 

20220128 100922

20220128 103116

20220128 111454

Довідково:

Кафедра цивільної інженерії ІІНО КНУБА є випускаючою кафедрою, яка готує бакалаврів та магістрів зі спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія». Вона є правонаступницею кафедри інженерних систем будівель і споруд, яка була заснована в 1993 році.
Очолює кафедру кандидат технічних наук, дійсний член Академії будівництва і архітектури України, професор Зінич Петро Лукинович. Спеціалізація «Будівництво та цивільна інженерія» – елітна і широко затребувана, як у сфері будівництва та житлово-комунального господарства, так і муніципального управління всіх рівнів.

Розповідаючи про свій дуже цікавий шлях у професію (інтерв’ю дивіться за посиланням), Петро Лукинович порівнює фахівців, які навчаються за освітніми програмами спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія», з лікарями і наголошує, що вони є дуже затребуваними на ринку праці і їх професійна діяльність відіграє надзвичайно важливу роль у сучасному суспільстві: «Це спеціалізація майбутнього, де реалізуються творчі задуми, креативність в архітектурно-будівельних проєктах та формується безпечне і комфортне середовище для діяльності людей. Представники цієї професії, наші випускники, турбуються про здоров’я людей, забезпечуючи їх чистою водою, повітрям, теплом…». 

Унікальність спеціалізації «Будівництво та цивільна інженерія» полягає ще й у тому, що вона поєднує знання, необхідні архітектору, планувальнику та інженеру-будівельнику. Отримати ці знання і оволодіти необхідними професійними навичками можна в ІІНО КНУБА.

Тож запрошуємо на навчання!

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ НА НАВЧАННЯ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ У ВСП «ІІНО КНУБА» В 2022 РОЦІ