Чому спеціалізація «Водопостачання та водовідведення» є і залишиться вкрай затребуваною у сучасному суспільстві? Кафедра цивільної інженерії ІІНО КНУБА запрошує!

Друк

Проблеми раціонального використання та охорони природних ресурсів в Україні та і у всьому світі сьогодні набувають все більшого значення. Серед них найскладнішою для вирішення є проблема водних ресурсів. Йдеться про всі види природних вод, які складають водний фонд нашої країни: річки, водосховища, озера, канали, ставки, підземні води, лимани, моря. Накопичена у цих водних об’єктах вода є складовою довкілля та його окремих систем – природних, природно-технічних, технічних.

Використання та охорона водних ресурсів неможливі без охорони землі, лісу, атмосфери, що є постійними джерелами повторного забруднення вод. Виходячи з цього, головною метою є збереження біосфери для теперішнього та майбутнього поколінь.

Потреби у воді сьогодні, як в усьому світі, так і в Україні, можуть забезпечити лише природні джерела, за умови раціонального і бережливого їх використання, постійного захисту від забруднення та виснаження. При цьому в кожному окремому випадку, вибираючи джерело водопостачання, треба добре знати його загальні і характерні властивості, природні та штучні фактори, що впливають на його стан, можливі якісні і кількісні зміни води в ньому. Потрібно правильно оцінювати можливу величину водовідбору та пов'язані з цим наслідки впливу як, зокрема, на інших споживачів, так і на навколишнє природне середовище в цілому.

Необхідно нагадати, що, за даними міжнародної наукової спільноти, на Землі залишилося всього 2,3% води, придатної до споживання живими організмами.

voda

Таким чином найближчим часом спеціалізація «Водопостачання та водовідведення» буде вкрай актуальною і затребуваною. Виходячи з цього, кафедра цивільної інженерії ВСП «Інститут інноваційної освіти КНУБА» запрошує на навчання за спеціалізацією «Водопостачання та водовідведення» усіх небайдужих до нашого майбутнього.

Чисте повітря, безпечна і корисна вода, сприятливе навколишнє середовище, комфортні умови життя, - це завдання та сфера професійної діяльності наших випускників.

Кандидат технічних наук, професор, завідувач кафедри цивільної інженерії ІІНО КНУБА Петро Зінич в інтерв’ю розповідає про цікаві обставини того, як прийшов у професію, чому жодним чином не шкодує про свій вибір і сьогодні рекомендує молоді отримувати освіту за перспективним напрямком «Будівництво та цивільна інженерія» саме в Інституті інноваційної освіти.

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО ВСП "ІНСТИТУТ ІННОВАЦІЙНОЇ ОСВІТИ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ" У 2021 РОЦІ