Участь у Дванадцятій міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти» й виставці освіти за кордоном «World Edu»

Друк

26 – 28 травня у Київському Палаці Спорту проходить  Дванадцята міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти» й виставка освіти за кордоном «World Edu», в якій бере участь Інститут інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури.

Це відкрита професійна платформа презентації досягнень реформи галузі, поширення кращого педагогічного досвіду, впровадження інновацій в освітню практику, а також фахова атмосфера для обміну досвідом, знаннями, налагодження нових контактів і партнерських програм.

Відвідачі виставки мали можливість отримати вичерпну інформацію щодо особливостей вступу, зокрема, й до ІІНО КУБА, програм навчання, напрямів підготовки й спеціальностей, проходження практики, розвитку інфраструктури, можливостей навчання та працевлаштування в Україні й за кордоном.

Цьогоріч виставка представляє  82 заклади вищої, фахової передвищої та післядипломної освіти, наукові установи, закордонні заклади освіти й міжнародні освітні агенції. 

Роботу виставки супроводжує тематична програма, яка включає 90 вебінарів і заходів на стендах учасників.  

1622178424410