ІІНО КНУБА долучився до Міжнародного Проекту Tempus-Netceng

ІІНО КНУБА долучився до Міжнародного Проекту Tempus-Netceng “” (“Нова модель третього циклу в області інженерної освіти відповідно до Болонського процесу”) (2014-2017)  Метою проекту є введення в цільових університетах пілотних програм з аспірантури (докторантури) в галузі інженерії відповідно до Болонського процесу. 

 Завданнями проекту є наступне:
  • розробити, впровадити і акредитувати нове ядро і навчальні програми, включаючи Європейську систему переведення і накопичення кредитів ECTS;
  • встановити нові структуровані докторські програм в цільовій області відповідно до вимог ринку праці;
  • розробити інноваційні середовища викладання / навчання для докторських програм;
  • наблизити вищу освіту в вузах до ринку праці.

 

Метою угоди “Netceng-Plus” є спільні зусилля учасників, спрямовані на впровадження, розповсюдження та розробку результатів Tempus-Netceng, зокрема у сфері вдосконалення підготовки фахівців вищої кваліфікації в інженерній галузі, а також у дослідницькій та міжнародній діяльності.

© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper