Історія та діяльність кафедри

   

   

   

  Підготовка фахівців проводиться на денній та заочній формах навчання.

  Підготовку фахівців в галузі знань «Менеджмент і адміністрування» було розпочато у жовтні 1999 р. на Факультеті підвищення кваліфікації і перепідготовки спеціалістів КНУБА, який в подальшому наказом МОН України від 02.02.2005 року №71 було перейменовано в Інститут післядипломної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури та у 2015 році отримав назву Інститут інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури. У червні 2015 року було отримано ліцензію на підготовку бакалаврів за напрямом  «Економіка підприємства» денної та заочної форми навчання.

  Кафедра створена у травні 2015 шляхом об’єднання кафедр економіки підприємств та менеджменту організацій та адміністрування.

  З вересня 2015 року кафедру очолює доктор економічних наук, доцент Новикова Іннола Вікторівна.

  © 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper