WEBOMETRICS: рейтинг кращих вищих навчальних закладів світу

Друк

 Власний рейтинг найкращих вищих навчальних закладів світу розраховується дослідницькою групою Cybermetrics, що входить до складу Національної Дослідницької Ради Іспанії. Результати рейтингу публікуються з 2004 року двічі на рік (в кінці січня і в кінці червня). Методи і підходи оцінки навчальних закладів відповідають Берлінським принципам ранжирування вищих навчальних закладів (Berlin Principles on Ranking of Higher Education Institutions).

 
Ці принципи були розроблені, узгоджені та затверджені в якості основних для порівняльних досліджень національних систем вищої освіти Міжнародною експертною групою по ранжируванню (IREG), заснованої в 2004 році Європейським центром з вищої освіти ЮНЕСКО (UNESCO-CEPES) та Інститутом політики вищої освіти в Вашингтоні ( Institute for Higher Education Policy). Згідно з цими принципами сьогодні в світі існує більше 20000 вищих навчальних закладів. З цієї всесвітньої бази даних в рейтинг Webometrics потрапляють 12000. Критерій ранжирування - наповнюваність, ступінь підтримки і популярність веб-сайтів ВНЗ. Сьогодні цей рейтинг вважається одним з найбільш авторитетних.
   Webometrics аналізує не освітню діяльність університетів у цілому, а представленість ВНЗ в інтернет просторі. Рейтинг Webometrics дозволяє непрямим чином оцінити науково-дослідні досягнення університетів через порівняння їх Інтернет-сайтів.
 

Зовнішні посилання:
число унікальних зовнішніх посилань на сайт, знайдених з допомогою Yahoo Search.
Кількість проіндексованих сторінок:
число сторінок сайту в пошуку Google, Yahoo, Live Search и Exalead.
Число цінних файлів:
кількість викладених на сайті документів в форматах Adobe Acrobat (.pdf), Adobe PostScript (.ps), Microsoft Word (.doc) і Microsoft Powerpoint (.ppt).
Цитування:
число публікацій і цитат, знайдених за допомогою Google Scholar.

   
   Відмінними рисами рейтингу Webometrics є сталість методології і висока динамічність змін показників рейтингу. У той час як методології інших рейтингів (ARWU, QS, The Times) постійно змінюються, принципи ранжирування Webometrics залишаються незмінними. Відповідно зміни позицій ВНЗ в цьому рейтингу носять істотно більш показовий характер. У перші роки рейтинг Webometrics не користувався особливою популярністю в силу недооціненість академічною спільнотою значущості інтернет-сайтів ВНЗ для публікації наукових досліджень. Однак сьогодні цей рейтинг не менш авторитетний, ніж інші академічні рейтинги. До того ж результати його більш динамічні, так як на них миттєво відображаються результати діяльності з просування ВНЗ в віртуальному просторі.
   Критики цього методу вважають, що зміст інтернет-сайтів жодним чином не відображають якість навчання у ВНЗ, а саме це і повинні досліджувати рейтинги ВНЗ. Його автори діють за принципом найменшого опору: використовують ту інформацію, яку найпростіше отримати, відповідно рейтинг Webometrics спирається на єдине джерело - інтернет-сайти вищих навчальних закладів, а багато університетів ще не повністю освоїли цей ресурс.
   Однак рейтинг Webometrics заснований не на кількості візитів і дизайні сторінок, а на повноті представлення ВНЗ в мережі. Такий підхід дає комплексне уявлення про навчальний заклад, про його мережеву активність, про присутність в інтернеті викладачів, співробітників, студентів. Сайт - візитна картка ВНЗ в міжнародному освітньому співтоваристві, відображення його освітньої та наукової діяльності. Веб-політика навчального закладу сприяє формуванню нових зв'язків, неформального спілкування між вченими і реалізації інноваційних розробок на основі обміну досвідом та творчої співдружності. Публікації на сайтах ВНЗ - найпростіший і дешевий шлях оперативного обміну інформацією між вченими, викладачами, студентами. Виходячи з цього, без перебільшення можна сказати, що навчальний заклад, що не володіє інтернет-технологіями в принципі не може сьогодні називатися вищим навчальним закладом, тим більше університетом!

   Webometrics дозволяє судити про національну систему вищої освіти не по окремим ВНЗ-лідерам, а по всій сукупності складових її університетів. Ставлення числа ВНЗ, які увійшли до рейтингу, до загальної кількості вищих навчальних закладів в національній системі освіти - найважливіший показник масштабності національної системи вищої освіти, її цілісності і готовності до сприйняття нових освітніх технологій.
   У багатьох навчальних закладів більше однієї веб адреси, деякі мають по три сайти! Така ситуація заплутує студентів і абітурієнтів.
   Сьогодні в світі активно створюються наукові електронні бібліотеки вільного доступу. Майже всі видавці наукових журналів світового рівня не заперечують проти того, що ВНЗ і НДІ викладають праці своїх авторів на власних сайтах в режимі вільного доступу.

    Берлінські принципи ранжирування вищих навчальних закладів (Berlin Principles on Ranking of Higher Education Institutions) припускають, що як мінімум 30% матеріалу на офіційних сайтах навчальних закладів повинно бути перекладено англійською мовою!
   Сайти національних навчальних закладів повинні бути пов'язані між собою, організовуючи єдину національну освітній простір в інтернеті.
   Якщо дивитися на розподіл 12000 кращих вузів світу за версією Webometrics по частинах світу, то більшість з них знаходиться в Америці і Азії. Європа має більш чверті вузів зі списку 12000. На частку Азії і Океанії припадає 3,5%.


Однак якщо подивитися аналогічний розподіл вузів зі списку 500 кращих вузів, то картина міняється: Америка 42,6%, Європа 44,2, Азія 10,2%, Океанія 2,8%, Африка 0,2%.
 

 

Рейтинг українських ВНЗ станом на січень 2018 року: http://www.webometrics.info

 

 

   Якщо веб-ефективність ВНЗ нижче очікуваної позиції відповідно до їх академічної позиції, керівництво навчального закладу повинно переглянути свою політику в Інтернеті, відкритий доступ і прозорість, сприяючи істотному збільшенню об'ємів і якості своїх електронних публікацій.


За матеріалами http://www.webometrics.info, http://www.education-medelle.com