Зараховані 2022

СПИСКИ ВСТУПНИКІВ ЗАРАХОВАННІ НА НАВЧАННЯ
ЗА КОШТИ ФІЗИЧНИХ ТА/АБО ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

для здобуття освітнього ступеня «бакалавр»
на основі на базі повної загальної середньої освіти

денна форма здобуття освіти

 1. 04-04-169
 2. 04-04-172
 3. 04-04-201
 4. 04-04-254
 5. 04-04-262
 6. 04-04-283

вечірня форма здобуття освіти

 1. 04-04-171
 2. 04-04-202
 3. 04-04-255

заочна форма здобуття освіти

 1. 04-04-170
 2. 04-04-173
 3. 04-04-174
 4. 04-04-203
 5. 04-04-210
 6. 04-04-256

для здобуття освітнього ступеня «бакалавр»
на основі ОКР «Молодшого спеціаліста», ОПС «Фахового молодшого бакалавра», «Молодшого бакалавр»

денна форма здобуття освіти

 1. 04-04-176
 2. 04-04-179
 3. 04-04-181
 4. 04-04-183
 5. 04-04-187
 6. 04-04-197
 7. 04-04-204
 8. 04-04-208
 9. 04-04-257

вечірня форма здобуття освіти

 1. 04-04-177
 2. 04-04-186
 3. 04-04-199
 4. 04-04-205

заочна форма здобуття освіти

 1. 04-04-178
 2. 04-04-180
 3. 04-04-182
 4. 04-04-184
 5. 04-04-185
 6. 04-04-196
 7. 04-04-206
 8. 04-04-209
 9. 04-04-258
 10. 04-04-259
 11. 04-04-260
 12. 04-04-261

здобуття освітнього ступеня «магістр» на базі ОС «Бакалавр», ОКР «Спеціаліст», ОС «Магістр»

денна форма здобуття освіти

 1. 04-04-192
 2. 04-04-237
 3. 04-04-284

вечірня форма здобуття освіти

 1. 04-04-193
 2. 04-04-238
 3. 04-04-285

заочна форма здобуття освіти

 1. 04-04-191
 2. 04-04-194
 3. 04-04-239
 4. 04-04-286
© Інститут інноваційної освіти КНУБА