ПРОГРАМИ ФАХОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ ДЛЯ ВСТУПУ ДО ІІНО КНУБА У 2022 РОЦІ

Програми фахових вступних випробувань для здобуття ОС «бакалавр» на базі повної загальної середньої освіти

Спеціальність 191 «Архітектура та містобудування»

Програми фахових вступних випробувань для здобуття ОС «бакалавр» на базі ОКР «молодший спеціаліст» при вступі на ІІ (ІІІ) курс зі скороченим терміном навчання

Спеціальність 191 «Архітектура та містобудування»

Програми фахових вступних випробувань на здобуття ОС «магістр»

Спеціальність 051 «Економіка» 

Спеціальність 073 «Менеджмент» 

Спеціальність 191 «Архітектура та містобудування» 

Спеціальність 192 «Будівництво та цивільна інженерія»  ОП «Міське будівництво та господарство»

Спеціальність 192 «Будівництво та цивільна інженерія»  ОП «Міське будівництво та господарство» (Автомобільні дороги, вулиці та дороги населених пунктів)

Спеціальність 192 «Будівництво та цивільна інженерія»  ОП «Промислове і цивільне будівництво»

Спеціальність 192 «Будівництво та цивільна інженерія»  ОП «Міське будівництво та господарство» (Організація та економіка будівництва)

Спеціальність 192 «Будівництво та цивільна інженерія»  ОП «Водопостачання та водовідведення»

Спеціальність 192 «Будівництво та цивільна інженерія»  ОП «Теплогазопостачання і вентиляція»

Спеціальність 193 «Геодезія та землеустрій»  ОП «Землеустрій та кадастр»

Спеціальність 193 «Геодезія та землеустрій»  ОП «Інженерна геодезія»

Програма з іноземної мови для здобуття освітнього ступеня «Магістр»

Програма з іноземної мови для здобуття освітнього ступеня «Магістр»

© Інститут інноваційної освіти КНУБА