Програми вступних випробувань 2023

ПРОГРАМИ ФАХОВИХ ВСТУПНИХ ІСПИТІВ ТА ТВОРЧИХ КОНКУРСІВ ДЛЯ ВСТУПУ

ДО ВСП «ІІНО КНУБА» У 2023 РОЦІ

1. Програми вступних випробувань із загальноосвітніх предметів та програми творчих конкурсів для здобуття освітнього ступеня «бакалавр» на основі ПЗСО та НРК5

1.1. Творчий конкурс 022 «Дизайн» (022.03 Дизайн середовища) ОП «Дизайн»

1.2. Творчий конкурс 191 «Архітектура та містобудування» ОП «Архітектура будівель та споруд»

2.2. Програми фахових вступних випробувань для здобуття ОС «бакалавр» на базі НРК6

2.1. Спеціальність 022 «Дизайн» (022.03 Дизайн середовища) ОП «Дизайн»

2.2. Спеціальність 051 «Економіка» ОП «Економіка»

2.3. Спеціальність 073 «Менеджмент» ОП «Менеджмент»

2.4. Спеціальність 191 «Архітектура та містобудування» ОП «Архітектура будівель та споруд».

2.5. Спеціальність 192 «Будівництво та цивільна інженерія» ОП «Міське будівництво та господарство»

2.6. Спеціальність 192 «Будівництво та цивільна інженерія» ОП «Автомобільні дороги, вулиці та дороги населених пунктів»

2.7. Спеціальність 192 «Будівництво та цивільна інженерія» ОП «Промислове і цивільне будівництво»

2.8. Спеціальність 192 «Будівництво та цивільна інженерія» ОП «Водопостачання та водовідведення»

2.9. Спеціальність 192 «Будівництво та цивільна інженерія» ОП «Теплогазопостачання і вентиляція»

2.10. Спеціальність 193 «Геодезія та землеустрій» ОП «Геодезія та землеустрій»

2.11. Спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування» ОП «Публічне управління та адміністрування»

3.3. Програми фахових вступних випробувань на здобуття ОС «магістр» на базі НРК та НРК7

3.1. Програми Єдиного вступного іспиту

3.1.1. Програма тесту загальної навчальної компетентності

3.1.2. Програма єдиного вступного іспиту з іноземної мови

3.2. Програми Єдиних фахових вступних випробувань (фахових іспитів)

3.2.1 Спеціальність 051 «Економіка» ОП «Економіка»

3.2.2 Спеціальність 073 «Менеджмент» ОП «Менеджмент»

3.2.3 Спеціальність 191 «Архітектура та містобудування» ОП «Архітектура будівель та споруд»

3.2.4 Спеціальність 192 «Будівництво та цивільна інженерія» ОП «Міське будівництво та господарство»

3.2.5 Спеціальність 192 «Будівництво та цивільна інженерія» ОП «Промислове і цивільне будівництво»

3.2.6 Спеціальність 192 «Будівництво та цивільна інженерія» ОП «Водопостачання та водовідведення»

3.2.7 Спеціальність 192 «Будівництво та цивільна інженерія» ОП «Теплогазопостачання і вентиляція»

3.2.8 Спеціальність 193 «Геодезія та землеустрій» ОП «Землеустрій та кадастр»

3.2.9 Спеціальність 193 «Геодезія та землеустрій» ОП «Інженерна геодезія»

© Інститут інноваційної освіти КНУБА