ПРАВИЛА ПРИЙОМУ НА НАВЧАННЯ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ У ВСП «ІІНО КНУБА» В 2022 РОЦІ

Друк

Правила прийому у ВСП «ІІНО КНУБА» в 2022 році

Додаток 1 «Перелік освітніх рівнів та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни здобуття освіти»

Додаток 2 «Освітній ступінь бакалавр (з нормативним терміном навчання (на 2-3 курс)) денної та заочної (вечірньої) форми здобуття освіти»

Додаток 3 «Перелік спеціальностей для прийому на навчання осіб, які здобули освітній ступінь бакалавра, для здобуття освітнього ступеня магістра за спорідненою (неспорідненою) спеціальністю»

Додаток 4 «Перелік конкурсних предметів та творчих конкурсів для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на небюджетні конкурсні пропозиції на основі повної загальної середньої освіти»

Додаток 5 «Таблиці переведення тестових балів національного мультипредметного тесту, комплексного магістерського тесту, магістерського тесту навчальної компетентності до шкали 100-200

Додаток 6 «Орієнтовна структура мотиваційного листа для вступу до ВСП «ІІНО КНУБА»»

Додаток 7 «Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до закладів вищої освіти України»

ОСОБИСТИЙ ЕЛЕКТРОННИЙ КАБІНЕТ ВСТУПНИКА

Мотиваційний лист 2022