Списки вступників зарахованні на навчання

СПИСКИ ВСТУПНИКІВ ЗАРАХОВАННІ НА НАВЧАННЯ
ЗА КОШТИ ФІЗИЧНИХ ТА/АБО ЮРИДИЧНИХ ОСІБ
для здобуття освітнього ступеня «бакалавр»
на основі на базі повної загальної середньої освіти

денна форма здобуття освіти

Наказ ВСП «ІІНО КНУБА» від 17.08.2023 № 04-04/177

Наказ ВСП «ІІНО КНУБА» від 17.08.2023 № 04-04/189

Наказ ВСП «ІІНО КНУБА» від 31.08.2023 № 04-04/214

Наказ ВСП «ІІНО КНУБА» від 29.09.2023 № 04-04/288

Наказ ВСП «ІІНО КНУБА» від 27.10.2023 № 04-04/351

вечірня форма здобуття освіти

Наказ ВСП «ІІНО КНУБА» від 17.08.2023 № 04-04/178

Наказ ВСП «ІІНО КНУБА» від 29.09.2023 № 04-04/289

заочна форма здобуття освіти

Наказ ВСП «ІІНО КНУБА» від 17.08.2023 № 04-04/179

Наказ ВСП «ІІНО КНУБА» від 31.08.2023 № 04-04/213

Наказ ВСП «ІІНО КНУБА» від 29.09.2023 № 04-04/290

Наказ ВСП «ІІНО КНУБА» від 27.10.2023 № 04-04/352

Наказ ВСП «ІІНО КНУБА» від 27.10.2023 № 04-04/356
для здобуття освітнього ступеня «бакалавр»
на основі НРК5 (ОКР «Молодшого спеціаліста», ОПС
«Фахового молодшого бакалавра», «Молодшого бакалавр»)

денна форма здобуття освіти

Наказ ВСП «ІІНО КНУБА» від 17.08.2023 № 04-04/180

Наказ ВСП «ІІНО КНУБА» від 17.08.2023 № 04-04/186

Наказ ВСП «ІІНО КНУБА» від 17.08.2023 № 04-04/188

Наказ ВСП «ІІНО КНУБА» від 31.08.2023 № 04-04/215

Наказ ВСП «ІІНО КНУБА» від 29.09.2023 № 04-04/291

Наказ ВСП «ІІНО КНУБА» від 29.09.2023 № 04-04/294

Наказ ВСП «ІІНО КНУБА» від 29.09.2023 № 04-04/297

Наказ ВСП «ІІНО КНУБА» від 27.10.2023 № 04-04/353

вечірня форма здобуття освіти

Наказ ВСП «ІІНО КНУБА» від 17.08.2023 № 04-04/181

Наказ ВСП «ІІНО КНУБА» від 29.09.2023 № 04-04/292

заочна форма здобуття освіти

Наказ ВСП «ІІНО КНУБА» від 17.08.2023 № 04-04/182

Наказ ВСП «ІІНО КНУБА» від 17.08.2023 № 04-04/187

Наказ ВСП «ІІНО КНУБА» від 31.08.2023 № 04-04/216

Наказ ВСП «ІІНО КНУБА» від 31.08.2023 № 04-04/217

Наказ ВСП «ІІНО КНУБА» від 31.08.2023 № 04-04/218

Наказ ВСП «ІІНО КНУБА» від 29.09.2023 № 04-04/293

Наказ ВСП «ІІНО КНУБА» від 29.09.2023 № 04-04/295

Наказ ВСП «ІІНО КНУБА» від 29.09.2023 № 04-04/296

Наказ ВСП «ІІНО КНУБА» від 27.10.2023 № 04-04/354

здобуття освітнього ступеня «бакалавр» на базі НРК 6 та НРК 7
(ОС «Бакалавр», ОКР «Спеціаліст», ОС «Магістр»)

денна форма здобуття освіти

Наказ ВСП «ІІНО КНУБА» від 17.08.2023 № 04-04/183

Наказ ВСП «ІІНО КНУБА» від 27.10.2023 № 04-04/355

вечірня форма здобуття освіти

Наказ ВСП «ІІНО КНУБА» від 17.08.2023 № 04-04/184

заочна форма здобуття освіти

Наказ ВСП «ІІНО КНУБА» від 17.08.2023 № 04-04/185

здобуття освітнього ступеня «магістр» на базі НРК 6 та НРК 7

(ОС «Бакалавр», ОКР «Спеціаліст», ОС «Магістр»)

денна форма здобуття освіти

Наказ ВСП «ІІНО КНУБА» від 31.08.2023 № 04-04/219

Наказ ВСП «ІІНО КНУБА» від 31.08.2023 № 04-04/223

Наказ ВСП «ІІНО КНУБА» від 31.08.2023 № 04-04/224

Наказ ВСП «ІІНО КНУБА» від 04.10.2023 № 04-04/314

Наказ ВСП «ІІНО КНУБА» від 30.10.2023 № 04-04/359

вечірня форма здобуття освіти

Наказ ВСП «ІІНО КНУБА» від 31.08.2023 № 04-04/220

Наказ ВСП «ІІНО КНУБА» від 04.10.2023 № 04-04/315

Наказ ВСП «ІІНО КНУБА» від 30.10.2023 № 04-04/357

заочна форма здобуття освіти

Наказ ВСП «ІІНО КНУБА» від 31.08.2023 № 04-04/221

Наказ ВСП «ІІНО КНУБА» від 31.08.2023 № 04-04/222

Наказ ВСП «ІІНО КНУБА» від 04.10.2023 № 04-04/316

© Інститут інноваційної освіти КНУБА