Списки вступників зарахованні на навчання

СПИСКИ ВСТУПНИКІВ ЗАРАХОВАННІ НА НАВЧАННЯ
ЗА КОШТИ ФІЗИЧНИХ ТА/АБО ЮРИДИЧНИХ ОСІБ
для здобуття освітнього ступеня «бакалавр»
на основі на базі повної загальної середньої освіти

денна форма здобуття освіти

Наказ ВСП «ІІНО КНУБА» від 17.08.2023 № 04-04/177

Наказ ВСП «ІІНО КНУБА» від 17.08.2023 № 04-04/189

Наказ ВСП «ІІНО КНУБА» від 31.08.2023 № 04-04/214

вечірня форма здобуття освіти

Наказ ВСП «ІІНО КНУБА» від 17.08.2023 № 04-04/178

заочна форма здобуття освіти

Наказ ВСП «ІІНО КНУБА» від 17.08.2023 № 04-04/179

Наказ ВСП «ІІНО КНУБА» від 31.08.2023 № 04-04/213
для здобуття освітнього ступеня «бакалавр»
на основі НРК5 (ОКР «Молодшого спеціаліста», ОПС
«Фахового молодшого бакалавра», «Молодшого бакалавр»)

денна форма здобуття освіти

Наказ ВСП «ІІНО КНУБА» від 17.08.2023 № 04-04/180

Наказ ВСП «ІІНО КНУБА» від 17.08.2023 № 04-04/186

Наказ ВСП «ІІНО КНУБА» від 17.08.2023 № 04-04/188

Наказ ВСП «ІІНО КНУБА» від 31.08.2023 № 04-04/215

вечірня форма здобуття освіти

Наказ ВСП «ІІНО КНУБА» від 17.08.2023 № 04-04/181

заочна форма здобуття освіти

Наказ ВСП «ІІНО КНУБА» від 17.08.2023 № 04-04/182

Наказ ВСП «ІІНО КНУБА» від 17.08.2023 № 04-04/187

Наказ ВСП «ІІНО КНУБА» від 31.08.2023 № 04-04/216

Наказ ВСП «ІІНО КНУБА» від 31.08.2023 № 04-04/217

Наказ ВСП «ІІНО КНУБА» від 31.08.2023 № 04-04/218

здобуття освітнього ступеня «бакалавр» на базі НРК 6 та НРК 7
(ОС «Бакалавр», ОКР «Спеціаліст», ОС «Магістр»)

денна форма здобуття освіти

Наказ ВСП «ІІНО КНУБА» від 17.08.2023 № 04-04/183

вечірня форма здобуття освіти

Наказ ВСП «ІІНО КНУБА» від 17.08.2023 № 04-04/184

заочна форма здобуття освіти

Наказ ВСП «ІІНО КНУБА» від 17.08.2023 № 04-04/185

здобуття освітнього ступеня «магістр» на базі НРК 6 та НРК 7

(ОС «Бакалавр», ОКР «Спеціаліст», ОС «Магістр»)

денна форма здобуття освіти

Наказ ВСП «ІІНО КНУБА» від 31.08.2023 № 04-04/219

Наказ ВСП «ІІНО КНУБА» від 31.08.2023 № 04-04/223

Наказ ВСП «ІІНО КНУБА» від 31.08.2023 № 04-04/224

вечірня форма здобуття освіти

Наказ ВСП «ІІНО КНУБА» від 31.08.2023 № 04-04/220

заочна форма здобуття освіти

Наказ ВСП «ІІНО КНУБА» від 31.08.2023 № 04-04/221

Наказ ВСП «ІІНО КНУБА» від 31.08.2023 № 04-04/222

© Інститут інноваційної освіти КНУБА