ГРАФІКИ ПРОВЕДЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ УСНОЇ СПІВБЕСІДИ, ТВОРЧИХ КОНКУРСІВ, ФАХОВИХ ВСТУПНИХ ІСПИТІВ

  1. Графік проведення вступних іспитів та творчих конкурсів для вступників на здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти.
  2. Графік проведення вступних іспитів та творчих конкурсів для вступників на здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра.
  3. Графік проведення фахових іспитів для здобуття освітнього ступеня магістр на основі освітнього ступеня бакалавр.
  4. Графік проведення фахових іспитів для здобуття освітнього ступеня магістр на основі освітнього ступеня магістр або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст.
© Інститут інноваційної освіти КНУБА