Кафедра управління територіями

Друк

 

Спецiальності за якими кафедра здійснює підготовку та випуск БАКАЛАВРІВ:
193 «Геодезія та землеустрій»

Спецiальності за якими кафедра здійснює підготовку та випуск МАГІСТРІВ:
193 «Геодезія та землеустрій» за двома освітньо-професійними програмами: «Землеустрій і кадастр» (кваліфікація – інженер-дослідник з землеустрою і кадастру) та «Інженерна геодезія» (кваліфікація – інженер-дослідник з інженерної геодезії).

Сфера професійної діяльності випускників:

Спеціальність 193 «Геодезія та землеустрій»

Працевлаштування можливе на підприємствах, в установах та організаціях геодезичного та землевпорядного профілю будь-яких організаційно-правових форм (державні, комунальні, приватні, колективної власності, господарські товариства тощо), в територіальних органах земельних ресурсів, науково-дослідницьких організаціях і установах системи вищої освіти, фірми, що займаються інженерно-геодезичними, землевпоряджувальними роботами і великомасштабним картографуванням окремих промислових об'єктів тощо. Фахівці мають можливість отримати диплом бакалавра з геодезії та землеустрою за умови успішного складання кваліфікаційного екзамену Державній кваліфікаційній комісії.

Сфера професійної діяльності випускників:

Спеціальність 193 «Геодезія та землеустрій», ОПП «Землеустрій і кадастр» (кваліфікація – інженер-дослідник з землеустрою і кадастру)

Працевлаштування можливе у:

Сфера професійної діяльності випускників:

Спеціальність 193 «Геодезія та землеустрій», ОПП «Інженерна геодезія» (кваліфікація – інженер-дослідник з інженерної геодезії)

Працевлаштування можливе у: