Наукова робота кафедри

Друк


Науково-дослідна робота кафедри пов’язана з іншими спорідненими кафедрами КНУБА, такими як кафедра Землевпорядкування і кадастру, Інженерної геодезії, Геоінформатики і фотограмметрії.
Викладацький склад кафедри складається із дипломованих вчених, які вже давно проводять науково-дослідну роботу, виступають на наукових конференціях, семінарах, опубліковують праці в науково-технічних збірниках.
Результати науково-дослідної роботи викладачів кафедри використовуються у навчальному процесі, зокрема, у дипломному та курсовому проектуванні.
На даному етапі науково-дослідна робота кафедри передбачає удосконалення навчальних програм та методичних комплексів навчальних дисциплін, створення електронних підручників, навчальних посібників та конспектів лекцій, впровадження в освітній процес інформаційних та мультимедійних технологій, підготовку навчально-методичних комплексів.
Кафедра підтримує тісні міжнародні творчі та наукові зв’язки зі спорідненими кафедрами інших вищих навчальних закладів.