Список науково-педагогічного складу кафедри економіки та менеджменту

Друк

П.І.П.

посада

науковий ступень та вчене звання

Які дисципліни закріплені за викладачем

1

Новикова Іннола Вікторівна

Завідувач кафедри

 д.е.н., доцент

Інвестиційний менеджмент, Фінансовий менеджмент, Комп’ютерне забезпечення економічних розрахунків

Стратегічний менеджмент

Управління конкурентоспроможністю підприємств

Методологія і організація наукових досліджень

2

Бєлова Алла Іванівна

професор

д.е.н., доцент

Антикризове управління підприємством

Економіка праці та соціально-трудові відносини

Зовнішньоекономічна діяльність

Інноваційний менеджмент

Контролінг

Логістика

Макроекономіка

Маркетинговий менеджмент

Менеджмент

Менеджмент в будівництві

Менеджмент і маркетинг в галузі

Операційний менеджмент

Основи економічної теорії

Регіональна економіка

3

Отенко Ірина Павлівна

професор

д.е.н., професор

Спецкурс випускової кафедри: "Управління конкурентним потенціалом будівельних організацій"

Маркетинговий менеджмент

Тренінг-курс "Обгрунтування та розроблення проектів розвитку компанії"

4

Бондарчук Наталя Валеріївна

 

доцент

к.е.н.

Корпоративне управління

Логістика

Менеджмент в будівництві

5

Даневич Олександр Степанович

доцент

к.е.н.

Облік і аудит

Податкова система

Статистика

Теорія організації

Спецкурс випускрвої кафедри: "Управління конкурентним потенціалом будівельних організацій"

6

Денисюк Ольга Василівна

доцент

к.е.н., доцент

Тренінг-курс "Обгрунтування та розроблення проектів розвитку компанії"

Спецкурс випускрвої кафедри: "Управління конкурентним потенціалом будівельних організацій"

7

Івахненко Ірина Сергіївна

доцент

к.е.н., доцент

Економіка і фінанси підприємства

Інноваційний менеджмент

Фінанси, гроші та кредит

8

Климчук Марина Миколаївна

доцент

к.е.н., доцент

Управління якістю на підприємстві

9

Кубанов Руслан Анатолійович

доцент

к.п.н., доцент

Адміністративний менеджмент

Державне та регіональне управління

Інтелектуальна власність

Історія української державності і культури

Конфликтологія і психологія управління

Кросс-культурний менеджмент

Методологія і організація наукових досліджень

Педагогіка та психологія вищої школи

Політологія

Управління персоналом

Філософія

10

Неживенко Алла Петрівна

доцент

к.е.н., доцент

Інтелектуальна власність

Конфликтологія і психологія управління

Логістика

Менеджмент в будівництві

Менеджмент і маркетинг в галузі

Основи економічної теорії

Фінансовий менеджмент

Спецкурс "Менеджмент в архітектурній діяльності"

Наукові засади стратегічного управління підприємством

Управління конкурентоспроможністю підприємства

Компютерне забезпечення економічних розрахунків

11

Рижаков Дмитро Андрійович

доцент

к.е.н., доцент

Організація обліку на підприємстві

Стратегічне управління

Стратегічний менеджмент

12

Цифра Тетяна Юріївна

доцент

к.е.н.

Економіка будівництва

Організація будівництва

Ціноутворення та кошторисне нормування у будівництві

13

Щпаков Андрій Васильович

доцент

к.т.н., доцент

Інформаційні системи і технології в менеджменті

14

Ільїна Тетяна Анатоліївна

викладач

-

Управління проектами

 

15

Лаврухіна Катерина Олександрівна

викладач

-

Маркетинг

Самоменеджмент

16

Сотнікова Ірина Миколаївна

викладач

-

Глобалізація економічних систем

Економічна діагностика підприємства

Корпоративне управління

Мікроекономіка

Спецкурс випускрвої кафедри: "Управління конкурентним потенціалом будівельних організацій"

Тренінг-курс "Обгрунтування та розроблення проектів розвитку компанії"

Економічна безпека підприємства

17

Тетенко Вікторія Володимирівна

асистент

-

Цивільне і публічне право

Адміністративне, трудове право та господарське право

Договірне право

Правознавство

Фінансове (комерційне) право