Кафедра будівництва та інформаційних технологій

Друк

Галузь знань:19 «Архітектура та будівництво»

Спеціальність: 192 «Будівництво та цивільна інженерія»

Освітні програми:

«МІСЬКЕ БУДІВНИЦТВО ТА ГОСПОДАРСТВО» (МБГ)

«ПРОМИСЛОВЕ І ЦИВІЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО» (ПЦБ)

«Автомобільні дороги, вулиці та дороги населених пунктів»