Історія та діяльність кафедри

Друк

 Кафедра утворилась 26.09.2017 року (Наказ № 04-03/36, від 26.09.2017 р.), але фактично спеціальність «Архітектура та містобудування» була відкрита на кафедрі Будівництва і архітектури після отримання відповідної ліцензії на освітню діяльність Міністерства освіти України на початку 2016 року.

Влітку 2016 року був проведений перший набір студентів на навчання за спеціальністю «Архітектура та містобудування».

Кафедра проводить підготовку фахівців заочної та денної форми навчання за освітнім ступенем «Бакалавр» і «Магістр» на базі навчальної підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста.

Навчальний процес з підготовки фахівців за спеціальністю відбувається під керівництвом досвідчених кваліфікованих викладачів – фахівців-практиків, архітекторів-науковців, які спрямовують роботу своїх підопічних таким чином, щоб максимально підготувати їх до професійної діяльності у сфері архітектури.
Співробітники кафедри активно ведуть науково-дослідну роботу у співробітництві з кафедрами архітектурного факультету КНУБА. Професорсько-викладацький склад кафедри виконує рецензування рукописів навчально-методичної літератури, науково-технічних праць, є розробником навчальних посібників і підручників, приймає участь у вітчизняних і зарубіжних наукових семінарах та конференціях.
З лютого 2018 року кафедру очолює доктор архітектури, доцент Ковальська Гелена Леонідівна.
З квітня 2019 року кафедру архітектурно-проектної справи ВСП "ІІНО КНУБА" очолює кандидат архітектури, доцент Авдєєва Наталія Юріївна.